Euthanasie voor patiënten met dementie en alzheimer, een noodzakelijk kwaad?

Leemte in de wet? De arts moet voorafgaandelijk aan de euthanasie enkele criteria aftoetsen. Eén daarvan is het nagaan van de handelingsbekwaamheid van de patiënt op het moment van het euthanasieverzoek. Elke handelingsbekwame patiënt kan een wilsverklaring afleggen waarin hij diens wil over het levenseinde kenbaar maakt voor het geval hij zelf niet meer in …

Euthanasie voor patiënten met dementie en alzheimer, een noodzakelijk kwaad? Lees verder »