Recht voor ú

Maand: oktober 2022

Wat is een KMS?

KMS staat voor Kamer Minnelijke Schikking en is een specifieke kamer op de Familierechtbank waar er getracht wordt om een geschil op te lossen en dit bereikte akkoord te laten bekrachtigen onder leiding van een familierechter. Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij de Familierechtbank, bestaat de optie om de zaak te verwijzen naar de …

Wat is een KMS? Lees verder »

Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ?

De vraag dient te worden gesteld of er sprake is van een onrechtmatige daad. M.a.w. heeft de leider een inbreuk gepleegd op een wettelijke bepaling die een gedragsnorm oplegt of op de algemene zorgvuldigheidsnorm. De algemene zorgvuldigheidsnorm impliceert dat de leider zich moet gedragen als een normaal zorgvuldig persoon. Er zal moeten worden nagegaan of …

Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ? Lees verder »

23 Maart '23 / GRATIS INFOAVOND /18:00

Huren en verhuren in begrijpbare taal.