Recht voor ú

Charlotte Maurissen

Mag ik een voertuig besturen indien ik lijd aan een medische aandoening?

Wat bij vaststelling van een medische aandoening? Ziektebeelden waarbij er een mogelijkheid bestaat van een aanval/toeval maken dat een bestuurder niet in staat is een voertuig te besturen. Indien de bestuurder van een voertuig dus wéét dat hij epilepsie heeft, dan mag hij in de regel geen voertuig besturen. Dit geldt niet alleen voor epilepsie …

Mag ik een voertuig besturen indien ik lijd aan een medische aandoening? Lees verder »

Wereldfietsdag : de zwakke weggebruiker in de kijker

Zwakke weggebruiker? Het artikel 29bis WAM voorziet principieel in een vergoeding voor de zwakke weggebruiker. Fietsers genieten dus vaak een extra bescherming en zullen bij een ongeval een vergoeding kunnen krijgen voor hun lichamelijke schade en kledijschade. Opgelet: deze extra bescherming betekent niet dat fietsers altijd gelijk hebben. Ook zij moeten zich aan de Wegcode …

Wereldfietsdag : de zwakke weggebruiker in de kijker Lees verder »

Slachtoffers in de kou?

Wie kan hulp aanvragen? Om als slachtoffer financiële hulp te bekomen moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet je het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad gepleegd in België en moet eerst de strafrechtelijke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat je je als slachtoffer burgerlijke partij dient te stellen indien de dader …

Slachtoffers in de kou? Lees verder »

Toch een verzekeringsplicht voor de elektrische fiets?

Bij wet van 2 mei 2019 werd een nieuw artikel toegevoegd aan de WAM, met name artikel 2bis, hetwelk alle problemen van de baan zou moeten helpen. Artikel 2bis WAM bepaalde immers dat motorvoertuigen die door mechanische kracht de snelheid van 25km/u niet konden overschrijden, geen verplichte WAM-verzekering moesten afsluiten. Zo moesten elektrische steps, hoverboards, …

Toch een verzekeringsplicht voor de elektrische fiets? Lees verder »

Covid-19 : Wat als ik besmet geraak op de werkvloer?

Covid-19 voor mensen uit de gezondheidszorg erkend als beroepsziekte Wie komt in aanmerking voor erkenning van Covid-19 als beroepsziekte en dus een schadevergoeding? het gezondheidspersoneel dat in de triageposten of in de laboratorium werkt of instaat voor het vervoer van besmette patiënten omwille van een zeer hoog risico op besmetting personeel werkzaam op de spoeddienst, …

Covid-19 : Wat als ik besmet geraak op de werkvloer? Lees verder »

Telewerken in het kader van de Arbeidsongevallenwet

Telewerken? Men spreekt van een arbeidsongeval van zodra er sprake is van een ongeval dat een letsel veroorzaakt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Vanzelfsprekend moet er een arbeidsrelatie bestaan die valt onder de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving. Als je van thuis uit werkt, gelden dezelfde voorwaarden. Er kan dus …

Telewerken in het kader van de Arbeidsongevallenwet Lees verder »

De alternatieve vervoersmiddelen aan banden gelegd?

Voortbewegingstoestellen De ‘stint’ behoort – net zoals de step en de segway – tot de juridische groep van de‘voortbewegingstoestellen’. Deze categorie werd in 2007 ingevoerd en is vooral aantrekkelijk voor korte afstanden. Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen de niet-gemotoriseerde en de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Elk voertuig dat geen rijwiel is en door …

De alternatieve vervoersmiddelen aan banden gelegd? Lees verder »