Recht voor ú

Ine Talpe

Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ?

De vraag dient te worden gesteld of er sprake is van een onrechtmatige daad. M.a.w. heeft de leider een inbreuk gepleegd op een wettelijke bepaling die een gedragsnorm oplegt of op de algemene zorgvuldigheidsnorm. De algemene zorgvuldigheidsnorm impliceert dat de leider zich moet gedragen als een normaal zorgvuldig persoon. Er zal moeten worden nagegaan of …

Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ? Lees verder »

FIETSERS IN HET VERKEER: OOK FIETSERS KUNNEN GESTRAFT WORDEN

Een fietser is een zogenaamde zachte weggebruiker. Dit betekent dat je als fietser heel wat rechten hebt, maar zeker ook een aantal plichten. Vooral deze plichten zijn niet altijd gekend. Nochtans is de wetgever hieromtrent klaar en duidelijk: een fietser is in het kader van de Wegverkeerswet ook een bestuurder, zodat voor de strafbaarstellingen geen …

FIETSERS IN HET VERKEER: OOK FIETSERS KUNNEN GESTRAFT WORDEN Lees verder »

Nieuwe verkeersregels op de baan?

Hij heeft hiertoe een voorstel ingediend dat verder zal worden besproken door de gewesten. Wij geven u alvast een voorsmaakje van de eventuele aanpassingen: een gelijktijdig groen licht voor alle fietsers op een kruispunt, terwijl alle overige bestuurders rood licht         hebben (naar het Antwerps voorbeeld van “vierkant groen”).  de verplichte inschrijving en duidelijke regels voor het …

Nieuwe verkeersregels op de baan? Lees verder »

Wat als BOB botst?

Wat bij schade  Indien u als BOB door een aanrijding schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, dan zal de BA verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) van de eigenaar van de wagen waar u mee rijdt de schade vergoeden aan de tegenpartij. Vandaar de naam ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’. Deze verzekering is wettelijk verplicht. Wat in het geval er niet enkel …

Wat als BOB botst? Lees verder »

31 januari '23 / GRATIS INFOAVOND / 19:30

Contactbreuk tussen ouder en kind.

Hoe herstellen en wat met ouderverstoting?

VACATURE

SCHADEBEHEERDER