Recht voor ú

Manon De Mulder

HERVORMING VAN DE WET PATIËNTENRECHTEN – GEEF JOUW MENING

De wet op de patiëntenrechten uit 2002 biedt patiënten onder meer een vrije keuze van zorgverlener, een vrije en weloverwogen toestemming voor elke behandeling en inzage in of een kopie van het medisch dossier. Maar de huidige wet zou achterhaald zijn en niet voldoen aan de noden van onze huidige samenleving. Een hervorming is dus …

HERVORMING VAN DE WET PATIËNTENRECHTEN – GEEF JOUW MENING Lees verder »

OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ?

Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen besliste het Hof om de bewijslast om te keren omdat het ziekenhuis tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek weigerde de door de deskundige opgevraagde stukken aan te leveren. Het Hof maakte hiervoor toepassing van de nieuwe bewijsregels die sinds 2020 in het Burgerlijk Wetboek werden geïmplementeerd. Deze nieuwe …

OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ? Lees verder »

Het Softenonfonds – naderende deadline voor indiening aanvraag voor vergoeding

Wettelijk kader Bij wet van 5 mei 2019 werd een Softenonfonds opgericht waarbij directe en indirecte slachtoffers van Softenon tot mei 2021 een aanvraag kunnen indienen bij het HZIV. Deze aanvraag moet vergezeld worden van ‘elke nuttig stuk waaruit blijkt dat de aanvrager lijdt aan de aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van …

Het Softenonfonds – naderende deadline voor indiening aanvraag voor vergoeding Lees verder »

Euthanasie voor patiënten met dementie en alzheimer, een noodzakelijk kwaad?

Leemte in de wet? De arts moet voorafgaandelijk aan de euthanasie enkele criteria aftoetsen. Eén daarvan is het nagaan van de handelingsbekwaamheid van de patiënt op het moment van het euthanasieverzoek. Elke handelingsbekwame patiënt kan een wilsverklaring afleggen waarin hij diens wil over het levenseinde kenbaar maakt voor het geval hij zelf niet meer in …

Euthanasie voor patiënten met dementie en alzheimer, een noodzakelijk kwaad? Lees verder »

Het Fonds voor Medische Ongevallen, een falend fonds ?

Enkele pijnpunten Ieder persoon die het slachtoffer is geworden van een medisch ongeval kan een aanvraag indienen bij het Fonds voor de Medische ongevallen. Het begrip medisch ongeval in de zin van de wet van 31 maart 2010 omvat zowel een medisch ongeval met aansprakelijkheid (MOMA) als een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA). Dit maakt …

Het Fonds voor Medische Ongevallen, een falend fonds ? Lees verder »