Recht voor ú

Aansprakelijkheidsrecht

Schade als gevolg van een gebrekkige zaak
Een ongeval is snel gebeurd. Niet enkel mensen, maar ook goederen kunnen schade veroorzaken. Dagelijks gebeuren er verschillende schadegevallen ten gevolge van gebrekkige zaken.
HERVORMING VAN DE WET PATIËNTENRECHTEN – GEEF JOUW MENING
Minister Vandenbroucke vraagt jouw input over de hervormingen die op tafel liggen
Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ?
Een ongeval in scouts- of chiroverband, wie is hiervoor aansprakelijk ?
Mag ik een voertuig besturen indien ik lijd aan een medische aandoening?
Wat als ik een ongeval veroorzaak als gevolg van een epileptische aanval ?
FIETSERS IN HET VERKEER: OOK FIETSERS KUNNEN GESTRAFT WORDEN
Ontsnappen fietsers die de verkeersregels niet volgen aan een verkeersboete ?
OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ?
Wordt de bewijslast voor het slachtoffer van een medische fout gemakkelijker ?
Diefstal motor komt Durbuy duur te staan
Om (geluids)overlast van motorrijders te beperken, vaardigde de stad Durbuy vanaf augustus 2016 verschillende besluiten uit om het parkeren in het stadscentrum te verbieden. De motorrijders werden …
Het Softenonfonds – naderende deadline voor indiening aanvraag voor vergoeding
Sinds 2019 kunnen slachtoffers van Softenon een aanvraag indienen voor het bekomen van een forfaitaire schadevergoeding. Het HZIV, de instantie die beslist over de gegrondheid van de aanvragen, …
Het Fonds voor Medische Ongevallen, een falend fonds ?
Bij wet van 31 maart 2010 werd het Fonds voor de Medische Ongevallen opgericht. Het Fonds zou een gratis, snelle en laagdrempelige procedure voorzien voor personen die het slachtoffer zijn …