Recht voor ú

Onroerend goedrecht

Mijn moeder is vruchtgebruikster van het appartement dat zij bewoont, en ik ben blote eigenaar. Wie betaalt de afrekeningen van de syndicus?
Als er sprake is van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar, is het nooit meteen helemaal duidelijk wie wat moet betalen.
Een gerechtelijke procedure mag niet doorgeschoven worden naar een ‘comité’ of een andere groep van eigenaars
**Aanleiding tot de gerechtelijke procedure was de weigering van de voormalige syndicus om de volledige boekhoudkundige stukken over te maken aan de nieuwe syndicus.** In deze procedure vorderde de ..