Recht voor ú

DE NIEUWE WEGCODE

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet kondigde deze week de nieuwe wegcode aan.

Na 18 jaar onderhandelen zijn de 3 Gewesten dan toch tot een akkoord gekomen aangaande een nieuwe wegcode, ‘de code van de openbare weg’ genaamd.

Deze code zal de huidige 50 jaar oude Wegcode vervangen en zal aangepast zijn aan de moderne voortbewegingsmethoden en de noden van een evenwichtig gebruik van onze openbare weg in het voordeel van de zwakke weggebruikers.

Wat verandert er?

In grote lijnen komt het er op neer dat er nieuwe regels geïntroduceerd worden dewelke de zwakke weggebruikers een groter en veiliger deel van de openbare weg ter beschikking stellen.

Enkele concrete veranderingen:

 • Verkeersborden worden genderneutraal;
 • Fietsers en tweewielers mogen nu traag rijdende voertuigrijen voorbijsteken;
 • Wanneer er niet genoeg ruimte is voor een fietspad en het verkeer op de rijbaan gevaarlijk is, kan de wegbeheerder fietsen op trottoirs toestaan. Er zal een speciaal bord komen om aan te duiden waar dat toegestaan is. Voor kinderen tot 11 jaar is het standaard toegestaan om te fietsen op het trottoir, voorheen was dat 9 jaar;
 • Een kruispunt diagonaal oversteken als voetganger is toegestaan daar waar er een verkeersbord “vierkant groen voor voetgangers” is;
 • Als een passagier zijn gordel niet draagt in de wagen, kan nu zowel de passagier als de bestuurder daarvoor worden beboet;
 • De grootte van groepen fietsers is veranderd: een groep fietsers wordt nu geacht tien of meer leden te hebben (voorheen was dat vijftien). Er gelden dan specifieke bepalingen: de mogelijkheid om op de rijbaan te rijden, om met z’n tweeën naast elkaar te rijden, het hebben van signaalgevers en het hebben van een begeleidend voertuig;
 • Er komt een verbod op zowel parkeren als stilstaan op blindengeleidetegels;
 • Er komt een einde aan het systeem van alternerend parkeren;
 • De veiligheidsstrook die nu moet worden gevormd bij file, mag ook gebruikt worden door motorrijders;
 • Parkeren zal door motorrijders ‘met de weg mee’ moeten gebeuren, en niet meer dwars op de weg;
 • Bromfietsers mogen niet langer op het fietspad rijden naast een weg waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt;
 • Er komen acht nieuwe gevaarsborden, die waarschuwen voor verdwijnpaaltjes, mist, ijzel …

 

Wanneer zullen de nieuwe regels in werking treden?

De nieuwe code wordt eind dit jaar aan de Raad van State voorgelegd ter goedkeuring waarna hij eind 2024 in het Belgisch Staats Blad gepubliceerd zal worden en in  2025 van kracht zal gaan.

 

Meer informatie 

Hebt u vragen over de wegcode of bent u betrokken in een verkeersongeval?

Wij helpen u hier graag bij verder.

 

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77.