Recht voor ú

Eerste hulp bij ongevallen in de mist

Zaterdag was het 25 jaar geleden dat er zich in Nazareth een zeer zware kettingbotsing voordeed. Meer dan 250 voertuigen waren hierbij betrokken, tien mensen lieten hierbij het leven en verschillende anderen raakten (ernstig) gekwetst. De aanleiding van het ongeval? Een plotse mistbank ter hoogte van de afrit op de E17 waarbij de eerste voertuigen vol in de remmen gingen met een ravage tot gevolg. Hierbij enkele tips om ongevallen in de mist te voorkomen enerzijds, om zicht te krijgen op de aansprakelijkheidskwestie anderzijds.

Verdubbel je afstand en halveer je snelheid

Verkeersinstituut Vias stelde vast dat bij mistig weer de snelheid bij bestuurders eerder hoger is dan lager. Dit komt doordat bestuurders de neiging hebben hun voorligger kort te volgen en zich te laten leiden door de achterlichten van hun voorligger. De voorligger gaat op zijn beurt sneller rijden als gevolg van de snel naderende achterligger die op zijn beurt opnieuw versnelt.

Nochtans is het aanpassen van snelheid hét sleutelwoord bij rijden in mist. Bovendien is het belangrijk om net afstand te houden van je voorligger. Het advies luidt dan ook: verdubbel je afstand en halveer je snelheid bij mist.

Bovendien is het ook belangrijk de juiste verlichting in werking te stellen. De mistlichten achteraan moeten worden aangezet bij mist, sneeuwval of felle regen indien de zichtbaarheid is beperkt tot minder dan 100 meter. De mistlichten vooraan zijn niet verplicht, maar mogen ook worden aangezet bij mist, sneeuwval of felle regen. In andere gevallen is het verboden de mistlichten te gebruiken aangezien dit storend kan werken.

Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing ?

Bij een ongeval dient te worden bepaald wie de aansprakelijkheid draagt, zodat de schade kan verhaald worden op de verzekeraar van deze aansprakelijke partij. Het hoeft geen betoog dat bij dergelijke kettingbotsingen het nagenoeg onmogelijk is uit te maken wie aansprakelijk zou zijn.

Assuralia heeft om die reden een overeenkomst in het leven geroepen waarbij 50% van de materiële schade en 100% van de lichamelijke schade wordt vergoed. Deze praktijk werd in het verleden op een aantal grote kettingbotsingen toegepast. Het is Assuralia die beslist of de overeenkomst kan worden toegepast.

Voor de kleinere kettingbotsingen waarbij minder voertuigen zijn betrokken, werd doorgaans het oude artikel 19bis-11 §2 WAM-wet toegepast, inmiddels vervangen door artikel 29ter WAM-wet.

Voor ongevallen na 22 juni 2017 werd een automatische vergoedingsregeling voorzien in die zin dat onschuldige slachtoffers die met zekerheid geen fout begingen hun schade kunnen recupereren van de verzekeraars van de andere betrokken bestuurders.

Bij ongevallen waar meerdere voertuigen betrokken zijn, is het des te belangrijker om correct een aanrijdingsformulier in te vullen of de politie te contacteren om de nodige vaststellingen te doen en verklaringen af te nemen. Zeker wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ‘doordrukking’, dient dit uitdrukkelijk te worden verklaard.

Hebt u een vraag omtrent omtrent betrokkenheid in een kettingbotsing of wenst u advies te bekomen contacteer ons dan via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77