Recht voor ú

Onze expertises

Kies een van onze expertises en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Verkeersongeval / overtreding
U bent betrokken bij een verkeersongeval. U wordt gedagvaard voor de politierechtbank of ontving een boete.
Scheiding
Een scheiding zet uw leven op zijn kop. Een strategische aanpak op maat is noodzakelijk.
Lichamelijke schade
U raakte gekwetst door een ongeval of door opzettelijke feiten. Tijdens uw herstel dringen tal van vragen zich op.
Intrafamiliaal geweld
U wordt geconfronteerd met geweld binnen uw familie. Wat zijn de volgende stappen, op familiaal en op strafrechtelijk gebied?
Successieplanning / aangiften nalatenschap
Wij plannen samen met u de verdeling van uw vermogen na overlijden.
Nalatenschap
Er ontstaat een discussie over de verdeling van een nalatenschap.
Arbeidsongevallen
Een ongeval op de werkvloer of een ongeval op weg naar of van uw werk. Het kan iedereen overkomen.
Verdachte
U wordt verdacht van een misdrijf en wil zich laten bijstaan bij uw verdediging.
Slachtoffer
U bent slachtoffer van een misdrijf. U lijdt schade (lichamelijke en/of materiële). Heeft u recht op vergoeding?
Overlijden in het verkeer
U bent een dierbare verloren door een ongeval. U heeft naast de verwerking van het verlies ook af te rekenen met veel vragen.
Medische fout
Slachtoffer geworden van een medische fout? Ontdek wat uw opties en rechten zijn.
Zedenmisdrijven
U krijgt te maken met een zedenmisdrijf. Wat zijn de volgende stappen op strafrechtelijk en familiaal vlak?
(Ver)bouwen
De bouwwerken lopen niet zoals gepland of u heeft vragen bij de uitvoering van de werken of de facturen.
Zorgkaft
U wilt alle informatie over uw levenseinde en vermogen groeperen voor uzelf, nabestaanden of vertegenwoordigers.
Geestesziekte, zorgvolmacht, bewind en gedwongen opname
Wat zijn uw rechten indien u of een naaste wordt geconfronteerd met geestelijke of fysieke onbekwaamheid?
lichamelijke schade
Schade door dieren
U bent slachtoffer van het gedrag van een dier of uw dier heeft schade veroorzaakt.
Stormschade
Een storm veroorzaakte schade. Wie zal deze vergoeden? Komt de verzekering tussen?
Huren
U huurt of verhuurt een onroerend goed. Geschillen kunnen begeleid, maar ook voorkomen worden.
Kopen
U koopt of verkoopt een onroerend goed. U wilt problemen en procedures vermijden.
Annulering reis
Uw reis werd geannuleerd of uitgesteld. U ontving een voucher. Heeft u recht op een vergoeding?
Vertraging vlucht
Uw geplande vlucht vertrok veel te laat. U miste een volgende vlucht of uw reis viel in het water.
Reis- of annulatieverzekering
Uw reis gaat niet door. Uw vlucht werd vertraagd. U heeft een reisverzekering.

10 FEBRUARI '22 / GRATIS INFOAVOND /

Een toekomst zonder zorgen. Ook voor u en uw naasten?

Tijdens deze infoavond zoeken wij samen met u naar de juiste antwoorden en oplossingen om uzelf en uw familie te ontzorgen. 

 

Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden waaruit u reeds vandaag kan kiezen om uw nabije en verdere toekomst te plannen. 


Zo wordt onder meer de Zorgkaft toegelicht,een hulpmiddel waarin al uw wensen van A tot Z worden opgenomen.
 

 

CST + MONDMASKER ZIJN VERPLICHT