Recht voor ú

Kopen

Bij een aan- en verkoop contracteert u meestal met iemand die u niet kent, terwijl het toch over een aanzienlijk budget gaat. Laat u bijstaan door iemand met kennis van zaken om procedures te vermijden.

Een verkoop van een huis kan tot problemen leiden: gebreken worden ‘weggemoffeld’, er wordt niet correct betaald, vergunningen zijn niet in orde, het huis is niet opgekuist bij de overdracht, het contract is onduidelijk, …

Een procedure rond deze materies kan snel ontaarden, lang duren en heel kostelijk worden. We zien het als onze grootste uitdaging om u, zo mogelijk, hiervan te besparen.

Als het kan, kiezen we resoluut voor onderhandeling en buitengerechtelijke akkoorden. Steeds wegen we met u af of de kost van een procedure opweegt tegen een snelle oplossing. Daar heeft u recht op.

Zie ook: kopen, huren of (ver)bouwen

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3