Recht voor ú

Successieplanning / aangiften nalatenschap

Successieplanning / aangiften nalatenschap

We staan u bij in de planning van de verdeling van uw vermogen na overlijden.

Successieplanning is niet enkel een verhaal voor grote vermogens. De toewijs van uw latere nalatenschap heeft zin in vele situaties: bij planningen met nieuw samengestelde gezinnen, wanneer u geen kinderen heeft, maar ook na echtscheiding is het soms nuttig een testament op te maken (bijvoorbeeld: u neemt de gezinswoning over en wordt exclusieve eigenaar, indien u zou overlijden erven uw minderjarige kinderen, maar heeft uw ex-partner het ouderlijk vruchtgenot: deze zou dan uw woning kunnen verhuren en de inkomsten hiervan innen), hoe wilt u dat uw handelszaak/vennootschap wordt verdergezet na uw overlijden, …

En steeds – of uw vermogen nu groot of kleiner is, of uw situatie gangbaar of uitzonderlijk is, of u alleenstaande bent, gehuwd of samenwonend – is iedereen gebaat met de fiscaal meest gunstige oplossing.

Wij plannen aan aanvaardbare prijzen, een planning hoeft helemaal niet duur te zijn.

Als advocaten zijn we bekend met mogelijke procedurele angels en kennen we de recentste evoluties in de rechtspraak.

Steeds vertrekken we vanuit uw concrete behoeften die we grondig bespreken. We luisteren daarbij naar wat u wil bereiken. We toetsen uw behoeften aan de wettelijke haalbaarheid en stellen aan de hand daarvan een plan op dat u we u voorleggen en met u bespreken.

Waar nodig (en op uw vraag) hebben we experten ter beschikking: schatters van onroerende en waardevolle roerende goederen, accountants en bedrijfsrevisoren, makelaars, … We overleggen samen met hen en optimaliseren zo de aanpak van uw dossiers.

Eveneens werken we graag samen met uw notaris en financieel adviseur.

Meermaals wordt een successieplanning gecombineerd met de opmaak van een zorgvolmacht, waarin u een vertegenwoordiger aanduidt om na fysieke of psychische problemen uw belangen te behartigen (zie hiervoor Geestesziekte, zorgvolmacht en bewind). Advox heeft een zorgkaft uitgewerkt waarin alle belangrijke informatie voor uw nabestaanden of vertegenwoordigers bij geestesziekte wordt verzameld.

Ook helpen we u graag met het opstellen van de fiscale aangifte van uw nalatenschap die volledig en correct moet gebeuren om boetes en andere problemen te vermijden.

Zie ook: verdeling van vermogen, nalatenschap, geestesziekte, zorgvolmacht, bewind en gedwongen opname, zorgkaft

 

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3