Recht voor ú

Verkeersongeval / overtreding

Een ongeval is snel gebeurd. U zit met vele vragen als u betrokken bent bij een ongeval. Wie is er in fout ? Wie gaat mijn schade vergoeden ? Zijn alle documenten wel goed ingevuld ? Wat moet ik bijhouden ?

Advox staat garant om u hierbij te helpen, niet alleen in een procedure voor de rechtbank maar ook  daarvoor. Zo is het belangrijk dat meteen na het ongeval het aanrijdingsformulier correct wordt ingevuld en u meteen de nodige maatregelen treft voor vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade (verwittigen politie, trekken van foto’s, getuigen, …).

Wij bespreken uw dossier van A tot Z. Samen met u bekijken wij welke mogelijkheden er zijn. Allereerst wordt er een inschatting gedaan van de aansprakelijkheid: wie is er in fout?

U ontving een dagvaarding voor de politierechtbank.

Verschillende verkeersinbreuken kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging voor de politierechtbank. De beklaagde of ‘dader’ van een verkeersinbreuk zal een dagvaarding ontvangen om voor de rechtbank te moeten verschijnen.

U stelt zich vragen en verlangt snel een antwoord. U wil weten welke straf mogelijk is. U vraagt zich af of u echt vluchtmisdrijf heeft gepleegd. U kent het verschil niet tussen dronkenschap of intoxicatie. Uw rijbewijs werd afgenomen en u vraagt zich af voor hoelang.

Wij staan u bij wanneer u vragen heeft of als u een verklaring moet afleggen bij de politie.

Wanneer u een dagvaarding ontvangt is het belangrijk om ons zo snel mogelijk te contacteren. In de dagvaarding staat de datum van uw zitting, evenals de inbreuk waarvoor u dient te verschijnen.

Wij kunnen op basis hiervan het nodige doen om uw dossier op de rechtbank volledig in te kijken en u met raad en daad bij te staan voor de verdediging van uw belangen. Het is hierbij van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. En Advox weet als geen ander wat de gebruikelijke gang van zaken is op de politierechtbank.

Hierbij garanderen we steeds:

– Eerlijke en heldere communicatie: u wordt actief bij het dossier betrokken en kan steeds met uw bezorgdheden terecht bij uw dossierbeheerder.
– Correcte verdediging voor de rechtbank: onze advocaten komen dagelijks op de strafrechtelijke zittingen en kunnen u aldus correct bijstaan.
– Expertise: onze advocaten zijn op het domein van verkeersrecht experten en blijven de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied verder opvolgen.

Indien u verzekerd bent, hetgeen veelal het geval is, kan u zelfs beroep doen op een advocaat op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij het overmaken van de dagvaarding zal hiernaar steeds gevraagd worden. Wij kunnen het nodige doen voor aangifte zodat u zich ook hierover geen zorgen dient te maken.

U kan erop rekenen dat uw dossier van begin tot einde correct zal worden behandeld bij Advox Advocaten.

zie ook: lichamelijke schade, verzekering, vluchtmisdrijf, aanrijding, fietsongeval

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3