Recht voor ú

Vertraging vlucht

Vertraging vlucht

We worden allemaal wel eens geconfronteerd met een vlucht die vertraging oploopt. Naast de nodige frustraties en het administratief werk dat hierbij komt kijken, stellen we ons de vraag welke rechten we hebben en of we een schadevergoeding/compensatie kunnen bekomen.

De rechten die u heeft in geval van vertraging van uw vlucht is afhankelijk van verschillende factoren :

– Duur van de vertraging

– Afstand van uw vlucht

– Reden van vertraging : is er sprake van overmacht ?

Aangezien de vliegtuigmaatschappij vaak niet uit zichzelf geneigd is om in een correcte compensatie te voorzien, dienen er juridische stappen en beslissingen te worden genomen om de rechten van de reiziger te doen gelden. Er is zeer duidelijke Europese regelgeving die u als reiziger beschermt en voorziet in een vergoedingssysteem in geval van een aanzienlijke vertraging van de vlucht. De discussies die ontstaan tussen u als reiziger en de vliegtuigmaatschappij moeten worden uitgeklaard.

De begeleiding van Advox in dit soort dossiers begint veelal buiten de rechtbank. De vliegtuigmaatschappij zal in de eerste plaats op officiële wijze in gebreke worden gesteld. Advox treedt nadien in overleg om uw rechten volledig te vrijwaren en volgt het dossier nauwgezet voor u op. Dit betekent voor u, naast de juridische bijstand, ook een ontlasting van al het administratief werk. Enkel en alleen wanneer er geen oplossing kan worden bekomen, zal in overleg met u worden bekeken of het opstarten van een procedure voor de rechtbank een ernstige kans op slagen heeft.

Steeds vertrekken we vanuit uw concrete behoeften, die we grondig doorspreken: waar wilt u naartoe, wat wilt u bereiken? Onmiddellijk vragen we de nodige documenten op, toetsen deze behoeften aan de wettelijke haalbaarheid en stellen alzo een plan op, dat we u voorleggen en met u bespreken.

We bekijken uw dossier empathisch en tegelijk zakelijk (het heeft geen zin om uw beslissingen te laten leiden door heftige emoties).

We garanderen u hierbij:

  • Dat we eerlijk en helder communiceren. We betrekken u actief bij het dossier en zijn gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar.
  • Dat u snel bij ons terecht kan en dat niets onnodig aansleept.
  • Dat we gespecialiseerd zijn en de nieuwste ontwikkelingen strikt opvolgen.
  • Dat we discreet zijn.

Onze aanpak overstijgt het strikt juridische en we nemen alle facetten van het probleem in handen.

Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht.

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3