Recht voor ú

1712: Aandacht voor slachtoffers én plegers

Gisteren, 15 juni, was het de Internationale dag tegen mishandeling van ouderen. De hulplijn 1712 heeft gisteren een campagne gelanceerd waarbij er eveneens aandacht wordt gevraagd voor de plegers, gericht op volwassenen die familiaal geweld plegen in een stresssituatie of uit onmacht.

Mishandeling van ouderen is slechts één van de vele vormen van familiaal geweld, die het afgelopen jaar erg zijn toegenomen door Covid-19. Vorig jaar ging het aantal gevallen van familiaal geweld fors de hoogte in, de oproepen bij 1712 zijn met 50% gestegen. Hierbij ging de aandacht automatisch naar de slachtoffers. Amper 1% van het totaal aantal oproepen bij 1712 was afkomstig van een pleger, dit komt neer op slechts 64 oproepen. Nochtans is het bieden van hulp aan die mensen cruciaal om het overkoepelend probleem, geweld binnen de familiale context, te kunnen stoppen.

De campagne is innovatief opdat het zich voor het eerst richt tot de pleger, om hen aan te moedigen het probleem in de ogen te kijken en aan te pakken.

Bij plegers van familiaal geweld is er niet altijd sprake van kwaad opzet. De plegers handelen vaak uit onmacht, stress of frustratie. Hulplijn 1712 wil personen, die beseffen dat hun gedrag overschrijdend was en die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag, aanmoedigen om hulp te zoeken. De campagne is gericht om plegers een aanspreekpunt te bieden waarbij zij met hun problemen terecht kunnen.

1712 is een hulplijn voor élke burger die vragen heeft over geweld. Je kan de ervaren hulpverleners laagdrempelig bereiken. De hulpverleners geven je advies of verwijzen je door naar verdere hulp. De hulplijn kan een wereld van verschil maken voor zowel slachtoffers, als plegers.

Al deze initiatieven hebben als gemeenschappelijk doel familiaal geweld te voorkomen of te stoppen. Er moet zowel aandacht zijn voor slachtoffers, als voor de plegers. Want ook hulp voor de plegers is cruciaal om het familiaal geweld te kunnen verhelpen.

Onze specialisatie in het familie- en strafrecht bieden een grote meerwaarde. Voor zowel slachtoffers als plegers staat ons team klaar om je hierin te begeleiden.