Recht voor ú

Dag: 22 april 2024

Verrast door de ziekenhuisfactuur?

Het arrest van 6 september 2021 van het Hof van Cassatie onderstreept het belang van de voorafgaande geïnformeerde toestemming van patiënten, inclusief informatie over de financiële aspecten van de behandeling. Een informatiebrochure met verwijzing naar de infobalie of de website van het ziekenhuis volstaat niet. De Wet Patiëntenrechten en andere wetten leggen verschillende informatieverplichtingen op …

Verrast door de ziekenhuisfactuur? Lees verder »

Modernisering van de Wet op de patiëntenrechten

Patiëntenrechten in het belang van de patiënt: Er wordt een patiëntgerichte benadering geïntroduceerd, waarbij het levensverhaal en de persoonlijke ervaringen van elke patiënt bepalend zijn voor de gewenste zorgervaring. Dit omvat onder andere vroegtijdige zorgplanning en het opnemen van de voorkeuren en levensdoelen van de patiënt. Patiëntenrechten samen met de patiënt: Er worden veranderingen doorgevoerd …

Modernisering van de Wet op de patiëntenrechten Lees verder »