Recht voor ú

Modernisering van de Wet op de patiëntenrechten

Op 4 maart 2024 is een nieuwe wet in werking getreden die belangrijke veranderingen aanbrengt aan de Wet Patiëntenrechten (WPR) van 2002.

  1. Patiëntenrechten in het belang van de patiënt: Er wordt een patiëntgerichte benadering geïntroduceerd, waarbij het levensverhaal en de persoonlijke ervaringen van elke patiënt bepalend zijn voor de gewenste zorgervaring. Dit omvat onder andere vroegtijdige zorgplanning en het opnemen van de voorkeuren en levensdoelen van de patiënt.
  2. Patiëntenrechten samen met de patiënt: Er worden veranderingen doorgevoerd met betrekking tot vertrouwenspersonen, vertegenwoordigers en de rol van naasten van de patiënt. Hierbij wordt ook de toegang tot het patiëntendossier van overleden minderjarigen geregeld voor nabestaanden.
  3. Patiëntenrechten door de patiënt: De patiënt wordt beter in staat gesteld om de regie in handen te nemen. Het verstrekken van informatie wordt cruciaal geacht, vandaar dat de rechten op informatie en informed consent worden gemoderniseerd en explicieter worden gemaakt

 

Tegelijkertijd worden ook bepalingen uit een aantal andere wetten, waaronder de Wet Uitoefening Gezondheidsberoepen, de Wet op de vergoeding medische ongevallen en de Kwaliteitswet, aangepast waar het gaat over patiëntenrechten.

Heb je vragen over uw rechten als patiënt, contacteer ons gerust via mail op secretariaat@advox.be of telefonisch op 03/633.30.77.