Recht voor ú

Verrast door de ziekenhuisfactuur?

Op de zorgverleners rust een informatieplicht met betrekking tot de financiële voorwaarden van medische behandelingen.

Het arrest van 6 september 2021 van het Hof van Cassatie onderstreept het belang van de voorafgaande geïnformeerde toestemming van patiënten, inclusief informatie over de financiële aspecten van de behandeling. Een informatiebrochure met verwijzing naar de infobalie of de website van het ziekenhuis volstaat niet.

De Wet Patiëntenrechten en andere wetten leggen verschillende informatieverplichtingen op aan zorgverleners, met inbegrip van financiële informatie. De patiënt moet rechtstreeks door de zorgverlener/ziekenhuis op de hoogte gebracht zijn van de totale kosten van de behandeling, inclusief honoraria, remgelden en supplementen. Bij gebrek aan volledig vooraf bepaalde kosten, moet de patiënt minstens op de hoogte gebracht zijn van de mogelijkheid op extra kosten. De  patiënt zal betaling van het ereloon kunnen betwisten indien blijkt dat hij voorafgaand aan de behandeling niet in kennis gesteld was van de volledige prijs.

Hebt u vragen bij een ziekenhuisfactuur? Contacteer dan gerust Advox Advocaten via secretariaat@advox.be of telefonisch 03/633.30.77.