Recht voor ú

Maand: april 2024

Verrast door de ziekenhuisfactuur?

Het arrest van 6 september 2021 van het Hof van Cassatie onderstreept het belang van de voorafgaande geïnformeerde toestemming van patiënten, inclusief informatie over de financiële aspecten van de behandeling. Een informatiebrochure met verwijzing naar de infobalie of de website van het ziekenhuis volstaat niet. De Wet Patiëntenrechten en andere wetten leggen verschillende informatieverplichtingen op …

Verrast door de ziekenhuisfactuur? Lees verder »

Modernisering van de Wet op de patiëntenrechten

Patiëntenrechten in het belang van de patiënt: Er wordt een patiëntgerichte benadering geïntroduceerd, waarbij het levensverhaal en de persoonlijke ervaringen van elke patiënt bepalend zijn voor de gewenste zorgervaring. Dit omvat onder andere vroegtijdige zorgplanning en het opnemen van de voorkeuren en levensdoelen van de patiënt. Patiëntenrechten samen met de patiënt: Er worden veranderingen doorgevoerd …

Modernisering van de Wet op de patiëntenrechten Lees verder »

Schadevergoeding voor slachtoffers van medische ongevallen zonder een fout van de arts of zorgverlener

  Medische Fout Wanneer ingeval van schade veroorzaakt als gevolg van gezondheidszorg wordt vastgesteld dat deze te wijten is aan de fout van een arts of zorgverlener, wordt bekeken of een zorgvuldige arts met dezelfde expertise en onder dezelfde omstandigheden dezelfde fout zou hebben gemaakt. Is dit niet het geval kan je in eerste instantie …

Schadevergoeding voor slachtoffers van medische ongevallen zonder een fout van de arts of zorgverlener Lees verder »

Nieuwe wet over het hoorrecht van minderjarige kinderen 

Over wat kan een minderjarige worden gehoord?  Een minderjarig kind heeft het recht om gehoord te worden door de rechter die moet beslissen over zaken die het kind aanbelangen, met uitzondering van louter financiële kwesties zoals alimentatie. Waarom?  Door het hoorrecht wordt de minderjarige in staat gesteld om zijn bezorgdheden aan de rechter te uiten, …

Nieuwe wet over het hoorrecht van minderjarige kinderen  Lees verder »

Biergooiers tijdens de Ronde van Vlaanderen strafbaar?

Opzettelijke slagen en verwondingen? In het Strafwetboek wordt het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bestraft door de artikelen 398 en verder. Echter wat er moet verstaan worden onder slagen en verwondingen wordt niet in dit artikel gedefinieerd. Het wordt met andere woorden overgelaten aan de hoven en rechtbanken om te beoordelen of feiten hieronder …

Biergooiers tijdens de Ronde van Vlaanderen strafbaar? Lees verder »