Recht voor ú

Schadevergoeding voor slachtoffers van medische ongevallen zonder een fout van de arts of zorgverlener

Wanneer je een medische ingreep ondergaat en deze niet het gewenste resultaat oplevert, maar integendeel schade veroorzaakt, stelt de vraag zich tot wie je je moet richten voor een schadevergoeding. Ook als er geen aantoonbare fout is, kan het zijn dat je toch recht hebt op een schadevergoeding.

 

Medische Fout

Wanneer ingeval van schade veroorzaakt als gevolg van gezondheidszorg wordt vastgesteld dat deze te wijten is aan de fout van een arts of zorgverlener, wordt bekeken of een zorgvuldige arts met dezelfde expertise en onder dezelfde omstandigheden dezelfde fout zou hebben gemaakt. Is dit niet het geval kan je in eerste instantie de arts of zorgverlener aanspreken. Deze kan op zijn beurt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar betrekken om eventuele schade te vergoeden.

Medisch Ongeval

Wanneer de arts of zorgverlener niet verzekerd is ofer sprake is van een medisch ongeval waarvoor niemand aansprakelijk kan worden gesteld, kan je je richten tot het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO).

Bij Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 is het ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ opgericht, waardoor patiënten in bepaalde gevallen toch een schadevergoeding kunnen krijgen. Deze procedure is kosteloos.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Fonds bij een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, moet aan strikte voorwaarden worden voldaan. De schade moet abnormaal en ernstig zijn.

Er moet sprake zijn van ‘abnormale schade’ als gevolg van een medische behandeling, opname in het ziekenhuis of medisch onderzoek. De schade kan als abnormaal beschouwd worden wanneer deze niet had mogen optreden gezien de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en de objectief voorspelbare ontwikkeling.

De schade moet ook ‘ernstig’ zijn. Er is sprake van ernstige schade bij een blijvende invaliditeit van minimum 25%  en een arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden of bij een overlijden. In dat geval zijn de levensomstandigheden ernstig verstoord (ook op economisch vlak).

Ook als je meent het slachtoffer te zijn van een medische fout maar er geen regeling kan worden getroffen met de zorgverlener of diens verzekeraar, kan je je wenden tot het Fonds. Het Fonds is verplicht om klachten van slachtoffers van medische ongevallen te onderzoeken. Hebt u hier vragen over? Advox Advocaten helpt u graag verder. U kan ons vrijblijvend contacteren via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77