Recht voor ú

HELP MIJN VOERTUIG IS IN BESLAG GENOMEN

Wanneer kan mijn voertuig in beslag genomen worden?

Wanneer de politie je in het kader van een verkeersovertreding staande houdt, kan uw voertuig in opdracht van de procureur des Konings in beslag genomen worden.

Het voertuig kan in beslag genomen worden bij verschillende overtredingen die betrekking hebben op het rijbewijs, zoals rijden zonder geldig rijbewijs, rijden spijts verval of rijden tijdens de lichamelijke of fysieke ongeschiktheid of wanneer men de opgelegde herstelproeven niet heeft ondergaan.

De inbeslagname is in dat geval geen straf, maar een beveiligingsmaatregel.

Het voertuig wordt gestald bij een erkende garage of stallingsplaats.

Dit brengt takel- en stallingskosten met zich mee dewelke de overtreder dient te betalen op het ogenblik dat het voertuig terug vrijgegeven en opgehaald wordt.

Wat kan je doen om je voertuig terug te krijgen?

Het in beslag genomen voertuig kan ambtshalve of op verzoek van de overtreder of de rechtmatige eigenaar terug vrijgegeven worden door de procureur des Koning.

De overtreder of rechtmatige eigenaar van het voertuig kan een gemotiveerd verzoek richten aan de Procureur. Na uiterlijk 15 dagen doet de procureur uitspraak over de vrijgave.

Indien het verzoek geweigerd wordt, kan de zaak binnen de 15 dagen na de kennisgeving van deze beslissing bij de territoriaal bevoegde politierechter aanhangig worden gemaakt. Opnieuw binnen een termijn van 15 dagen zal de politierechter uitspraak doen over de gevraagde vrijgave.

Indien de vrijgave geweigerd wordt, mag de verzoeker geen nieuw verzoekschrift neerleggen vooraleer een termijn van drie maanden is verstreken, te rekenen van de laatste beslissing van de procureur dan wel de politierechter.

De inbeslagname mag hoe dan ook niet langer duren dan tot het tijdstip waarop het rijbewijs wordt teruggegeven of wanneer een rechter het einde van het verval van het recht tot sturen heeft uitgesproken.

Om de takel- en stallingskosten te beperken, hebt u er als overtreder of eigenaar dus alle baat bij om zo snel als mogelijk een verzoek tot vrijgave aan de procureur te richten.

Meer informatie?

Hebt u vragen bij deze blog of werd uw voertuig in beslag genomen?

Advox Advocaten helpt u hier graag bij verder.

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77.