Recht voor ú

1712: Hét meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen

Vandaag is het 17/12, 17 december, de uitgelezen dag om extra aandacht te vragen voor de hulplijn 1712.

1.

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Dit jaar kreeg de hulplijn zo’n duizend oproepen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Om dit cijfer te duiden: dit betreft 56% van de oproepen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van minderjarigen is aldus de belangrijkste problematiek die bij de hulplijn gemeld wordt.

2.

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarbij iemand tegen haar of zijn wil wordt beïnvloed, overgehaald, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks. Het kan gaan over kussen, aanrakingen of zelfs het geven van seksuele opmerkingen. Dergelijke gedragingen worden grensoverschrijdend indien er sprake is van:

– Ontbreken van toestemming
– Dwang, misleiding of chantage
– Machtsmisbruik (bv tussen leerkracht en leerling)

De problematiek komt in allerlei vormen voor en op allerlei plaatsen: seksueel grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden binnen het gezin, in publieke ruimtes, op school, in een sportclub of binnen een relatie.

3.

1712 zorgt voor de eerstelijnshulp, u kan de ervaren hulpverleners laagdrempelig bereiken via een telefonisch gesprek of een chatsessie. Zij nemen de tijd om te luisteren en geven informatie over de werking van hulpverlening en justitie. Ze wijzen u op uw rechten en hoe u het best acties kan ondernemen. De hulpverleners kunnen u ook doorverwijzen naar verdere hulp.

4.

Een verhoging van het bewustzijn van het bestaan van 1712, mag niet ontbreken op een dag als deze, 17/12. De hulplijn maakt een wereld van verschil voor slachtoffers en betrokkenen. 1712 garandeert professionele, anonieme en gratis hulpverlening.

5.

Ook juridisch kunnen er stappen worden genomen. Veel vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag werden opgenomen in het Strafwetboek en worden bestraft met een gevangenisstraf en/of geldboete. Het gaat dan onder meer om aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, seksuele intimidatie. Onze specialisten in het strafrecht kunnen hieromtrent de nodige toelichting geven en bijstand leveren in dergelijke procedures.