Recht voor ú

Wereldfietsdag : de zwakke weggebruiker in de kijker

Het mooie weer komt er aan en dus tijd om de fiets van stal te halen. Jammer genoeg gebeuren er nog dagelijks ongevallen waarbij fietsers betrokken raken, vaak met ernstige letsels tot gevolg.

Zwakke weggebruiker?

Het artikel 29bis WAM voorziet principieel in een vergoeding voor de zwakke weggebruiker.

Fietsers genieten dus vaak een extra bescherming en zullen bij een ongeval een vergoeding kunnen krijgen voor hun lichamelijke schade en kledijschade. Opgelet: deze extra bescherming betekent niet dat fietsers altijd gelijk hebben. Ook zij moeten zich aan de Wegcode houden.

Met de opmars van de verschillende soorten ‘fietsen’ is het onderscheid tussen zwakke weggebruiker en motorvoertuig niet altijd eenvoudig meer te maken. Meer en meer mensen gebruiken ook een elektrische fiets om grotere afstanden af te leggen en bedrijven voorzien in een royale fietsvergoeding of stellen zelfs snelle elektrische fietsen ter beschikking van hun werknemers.

Zo rijzen er veel vragen omtrent het gebruik van de speed pedelec. Dergelijke ‘fietsen’ (want volgens de wet zijn het eerder bromfietsen…) zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks verkeer. De vraag is of zij nog kunnen worden aanzien als zwakke weggebruiker of niet meer?

Veiligheid voorop!

Door de verschillende soorten ‘fietsen’ is ook de regelgeving in een stroomversnelling gegaan.

Voor elke ‘soort fiets’ geldt immers andere regelgeving. Zo moet je om met een speed pedelec te rijden over een rijbewijs beschikken én dien je een helm te dragen. In sommige gevallen is zelfs een specifieke verzekering nodig!

Bij deze regelgeving is het duidelijk dat de wetgever steeds de veiligheid van de gebruiker voorop heeft willen stellen. Jammer genoeg is het vaak een kluwen van regels doordat de verschillende soorten vervoersmiddelen als paddenstoelen uit de grond schieten (denk maar aan de steps, speed pedelec, …).

Besluit

Bij fietsongevallen is het zeer belangrijk om tijdig advies in te winnen. Niet enkel om uit te pluizen of je schadevergoeding kan bekomen en van wie maar ook om de schadevergoeding te begroten.

Bij vragen omtrent deze materie, kan je steeds bij ons terecht. Ons team heeft de nodige expertise op dit gebied en is steeds op de hoogte van de meest recent ontwikkelingen.