Recht voor ú

Wat is een zorgvolmacht?

In een recent artikel van Eén werd opgemerkt dat mensen er steeds vaker voor kiezen om een zorgvolmacht te laten opstellen. De zorgvolmacht is vooral in Vlaanderen de afgelopen jaren zeer populair geworden. Via een zorgvolmacht kunt u ervoor zorgen dat iemand die u vertrouwt uw vermogen zal beheren zoals u het wilt wanneer u het zelf niet meer kunt.

U kiest zelf wie uw vermogen zal beheren

In het kader van een zorgvolmacht kunt u volledig vrij kiezen wie u als lasthebber aanstelt.

Vaak kiezen partners ervoor om in eerste instantie elkaar aan te stellen. Er wordt dan voorzien in de zorgvolmacht dat, wanneer één van de partners niet langer als lasthebber kan optreden, de kinderen als opvolgend lasthebber worden aangesteld.

Hierbij is het perfect mogelijk om te bepalen dat uw kinderen voor kleine transacties ieder afzonderlijk kunnen handelen waarbij voor andere, grotere, handelingen het optreden van alle kinderen gezamenlijk vereist is. Te denken valt hierbij aan de verkoop van de ouderlijke woning. Veel mensen wensen dat dit soort grote beslissingen door alle kinderen gezamenlijk wordt genomen. De zorgvolmacht komt aan deze wens tegemoet.

U kiest dus zélf wie uw vermogen zal beheren zonder dat de rechtbank hierbij moet tussenkomen.

Zorgvolmacht volledig op uw maat

De zorgvolmacht kan volledig op maat van u worden opgesteld. U kunt zeer specifieke bepalingen in de zorgvolmacht opnemen, afgestemd op uw eigen situatie en eigen wensen.

Denk bijvoorbeeld aan de wens om in een welbepaald woonzorgcentrum te worden opgenomen: hiermee zal de lasthebber rekening moeten houden bij uitvoering van de zorgvolmacht.

Zo kan u ook in de zorgvolmacht voorzien dat de lasthebber schenkingen kan doen vanuit uw vermogen waarbij u zelf kan bepalen wanneer deze schenkingen moeten plaatsvinden, aan wie en onder welke voorwaarden.

In het kader van schenkingen wordt geregeld opgenomen in een zorgvolmacht dat, bij een nakend overlijden van de lastgever, er schenkingen kunnen plaatsvinden om zo successierechten te vermijden. Met oog op successieplanning is dit geen slecht idee: de lastgever kan immers, wanneer die niet meer gezond van geest zou zijn in de periode voor diens overlijden, zelf geen geldige schenkingen meer doen. Enkel via een zorgvolmacht kan in dat geval nog vanuit het vermogen van de lastgever worden geschonken.

Zorgvolmacht nuttig voor jong en oud

U kunt enkel een zorgvolmacht opstellen wanneer u nog gezond van geest bent. Daarom is het belangrijk om hier niet mee te wachten.

In veel gevallen wordt een zorgvolmacht uiteindelijk nooit gebruikt omdat de lastgever tot diens overlijden zelf alle beslissingen kan blijven nemen, maar de lastgever is in dat geval wél gerust dat, indien er iets zou gebeuren met hem, het beheer van zijn vermogen zal plaatsvinden zoals hij het zelf heeft bepaald.

De zorgvolmacht is bovendien niet enkel nuttig in het geval van onbekwaamheid door ouderdom, maar ook bij ziekte, een ongeval, etc.

Een zorgvolmacht is bijgevolg niet enkel aangewezen voor mensen op leeftijd, integendeel: iedere burger doet er goed aan om een zorgvolmacht op te stellen en zo een toekomst zonder zorgen tegemoet te gaan.

Indien u overweegt om een zorgvolmacht op te stellen, begeleidt ons team van specialisten u hier graag bij.

 

tags