Recht voor ú

Aanduiding begunstigde in een levensverzekering. Check!

Veel mensen hebben wel een of andere levensverzekering lopen, maar weinigen weten wie hierin als begunstigde is aangeduid. Nochtans kan de uitkering van zo’n levensverzekering ook ingaan tegen de wensen die je hebt uitgedrukt in uw testament.

Waar vind ik de begunstigde van mijn levensverzekering en wanneer moet ik dit wijzigen?

Wanneer je een levensverzekering hebt afgesloten (Tak 21- of tak 23- beleggingsverzekering, maar ook sommige vormen van pensioensparen of een schuldsaldoverzekering), is er in de meeste gevallen voorzien in een begunstigde bij overlijden.

Deze kan je terugvinden bij de ‘Bijzondere Voorwaarden’ in de polis.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Ofwel wordt iemand concreet bij naam genoemd, bijv.: ‘mevrouw Marie Peeters’.
  • Ofwel wordt er gewerkt met een algemene omschrijving, bijv.: ‘mijn echtgenote’.
  • In de meeste gevallen wordt ook een trapsgewijs systeem voorzien zodat er steeds iemand als begunstigde kan worden gevonden, bijv.: ‘mijn echtgenote, als ik geen echtgenote zou hebben mijn kinderen en als ik geen kinderen zou hebben mijn nalatenschap’.

Het is belangrijk deze clausules na te kijken en te controleren of deze nog aangepast zijn aan de huidige situatie. Indien men bijvoorbeeld een partner zou opnemen in persoonlijke naam en er zou nadien een relatiebreuk tussenkomen, zal de begunstiging behouden blijven.

Men moet in dat geval overgaan tot wijziging van de begunstigde van de levensverzekering. 

Wat zijn de gevolgen voor mijn testament?

Indien men in een testament bepaalde wensen voor de verdeling van de eigen nalatenschap heeft uitgedrukt, kan de uitkering van een levensverzekering hier tegen ingaan.

De uitkering van een levensverzekering zal immers gebeuren aan de personen die zijn aangeduid als begunstigde in de begunstigingsclausule en niet aan de erfgenamen (tenzij men dit uitdrukkelijk anders zou bepalen).

Indien men bijvoorbeeld wenst dat de partner een bepaalde vaste geldsom krijgt en de kinderen de rest van het vermogen, is het niet aangewezen dat de partner als begunstigde van de levensverzekering wordt aangeduid. Indien men omgekeerd zou willen dat de volledige nalatenschap aan de partner toekomt omdat de kinderen bijvoorbeeld nog te jong zijn, is het eveneens niet aangewezen dat de kinderen als begunstigde zouden worden vermeld.

Controleren en actualiseren

Uit het bovenstaande blijkt dan ook het belang van het controleren en indien nodig aanpassen aan de huidige omstandigheden van de begunstigingsclausules van de levensverzekeringen.

Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met ons team van specialisten!

Tel.: 03/653.32.63 of E-mail: celine.heyrick@advox.be

tags