Recht voor ú

Als gescheiden ouder op vakantie met de kinderen : wat moet je weten?

Nog enkele weken en de zomervakantie gaat van start. Een ideale gelegenheid om met je kind(eren) op reis te gaan.
Maar waar moet je nu als gescheiden ouder allemaal rekening met houden?

Moet ik toestemming vragen aan mijn ex-partner? 

Strikt gezien ben je dit niet verplicht.

Tijdens het samenleven gaat men ervan uit dat je als ouders beslissingen over de kinderen samen neemt.
In juridische termen gaat men zeggen dat je ‘het ouderlijk gezag samen uitoefent’.

Vanaf het moment dat je uit elkaar gaat, blijft dit de regel.

Er geldt een vermoeden van instemming van de andere ouder.

Deze regel geldt, tenzij de Rechtbank zou beslissen dat het ouderlijk gezag exclusief aan één ouder wordt toegekend (dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen).

Door het ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’ heb je in principe dus geen toestemming nodig van de andere ouder om met de kinderen op vakantie te kunnen gaan.

Moet ik mijn ex-partner informeren? 

Ook al moet je de andere ouder in principe niet om toelating vragen, we raden je toch aan om de andere ouder in te lichten over je reisplannen met de kinderen.

Voor kinderen is het veel fijner om tegen beide ouders open over hun vakantieverhalen te kunnen vertellen, en voor de andere ouder is het uiteraard zeer geruststellend om te weten waar de kinderen zullen verblijven.

Zal het vakantieland een controle doen? 

Als je een identiteitscontrole passeert, kan je best bij de gemeente een formulier voor reistoelating opvragen.

Dit document is in principe enkel nodig wanneer kinderen met een derde op vakantie gaan (grootouders, jeugdbeweging, school, …).

Los hiervan, is het mogelijk dat men in de luchthaven of aan een grenspost toch nog de schriftelijke toestemming vraagt van de niet meereizende ouder (bv. in Nederland of landen buiten Europa).

Je kan dus best aan de andere ouder vragen om het formulier voor reistoelating in te vullen.

Wanneer kan ik op vakantie gaan?

Je kan op vakantie gaan met de kinderen tijdens de periode dat ze bij jou verblijven en niet naar school moeten gaan.

Als je met je ex-partner een vakantieregeling bent overeengekomen of als de Rechtbank een vakantieregeling zou hebben opgelegd in een vonnis of arrest, dan geldt het bovenstaande enkel voor de periodes dat de kinderen bij jou verblijven.

Je kan niet zonder akkoord van je ex-partner met de kinderen op vakantie gaan tijdens de periode dat de kinderen bij je ex zouden moeten verblijven. Je dient dit dan altijd even te overleggen met je ex-partner.

Wat bij een negatief reisadvies ?

Ga je naar een vakantiebestemming met bijvoorbeeld een twijfelend of zelfs negatief reisadvies (door bv. corona of oorlog), dan kan de andere ouder expliciet meedelen dat hij/zij niet akkoord is. 

Ik ga op vakantie met de kinderen en neem mee …

Als je vakantieplannen hebt met je kinderen, kan je best je ex-partner inlichten en het volgende meenemen in je koffer :

  • Het document waarin de regeling over de kinderen is opgenomen,
  • Het formulier van reistoelating dat ondertekend is door de niet meereizende ouder met een kopij van zijn/haar identiteitskaart en
  • De paspoorten of KidsID van de kinderen.

Ziezo, klaar om te vertrekken! En nu genieten van de welverdiende vakantie.

tags