Recht voor ú

Belgisch gevangeniswezen scoort opnieuw slecht.

Zelfdodingscijfer in Belgische gevangenissen tot drie keer hoger dan andere Europese gevangenissen.

Overbevolking

In de berichten die vandaag (06/04/’22) hierover in de media verschenen, wordt het zelfmoordcijfer in de Belgische gevangenissen en de overbevolking ervan in één adem genoemd.

Het probleem van de overbevolking is uiteraard niets nieuws. Meer zelfs, geregeld verschijnt er wel een verhaal, artikel, nieuws over dit prangend probleem, dat men maar niet onder controle lijkt te krijgen. In januari van dit jaar verschenen nog cijfers waaruit bleek dat er in de Antwerpse gevangenis sprake was van een overbezetting van zo’n 40%.

Psychische problemen

Verhalen over cellen voor één persoon waar men met drie zit, waarbij het toilet wordt afgescheiden van de rest van de cel met een gordijn, waarbij er geen enkele privacy is, waarbij rokers en niet rokers bij elkaar zitten, geïnterneerden samen zitten bij de rest van de gedetineerden enz. zijn jammer genoeg gekend.

Dat dit alles een impact heeft op de geestelijke gezondheid van gedetineerden hoeft geen betoog.

De pandemie heeft daar uiteraard ook geen goed aan gedaan. Gedetineerden konden vaak niet meer gaan werken, kregen geen psychologische hulp meer, konden hun familie niet meer zien enz.

Druggebruik

Daarnaast wordt nu ook het druggebruik binnen de gevangenismuren aangekaart wanneer het over het zelfdodingscijfer gaat. Gisteren maakte de minister van Justitie nog bekend dat 35% van de gedetineerden drugs gebruikt in de gevangenis. Ook dit kan uiteraard een rol spelen in het mentale welzijn van de gedetineerden.

Deze structurele problemen van overbevolking en druggebruik vragen een kordate aanpak. Het bijbouwen van gevangenissen alleen lost dit probleem niet op. Aandacht voor alternatieve straffen en het gebruik van de gevangenis als laatste redmiddel zijn hierbij van groot belang.

Vragen over strafrecht?
Ons team van specialisten staat voor u klaar.

tags