Recht voor ú

Covid-19 : Wat als ik besmet geraak op de werkvloer?

Nu als gevolg van versoepeling van de maatregelen bedrijven terug hun deuren openen, stelt zich meer dan eens de vraag ‘Wat als ik besmet geraak op de werkvloer?’

Covid-19 voor mensen uit de gezondheidszorg erkend als beroepsziekte

Wie komt in aanmerking voor erkenning van Covid-19 als beroepsziekte en dus een schadevergoeding?

  • het gezondheidspersoneel dat in de triageposten of in de laboratorium werkt of instaat voor het vervoer van besmette patiënten omwille van een zeer hoog risico op besmetting
  • personeel werkzaam op de spoeddienst, intensieve zorgen, afdeling van infectie- en longziekten en andere afdelingen waar patiënten met Covid-19 behandeld worden.
  • medewerkers woonzorgcentra, andere ziekenhuisdiensten en verzorgingsinstellingen, onthaalouders, medewerkers van een kinderdagverblijf mits bewijs van een ‘uitbraak’ (twee of meerdere gevallen binnen een periode van maximaal twee weken)
  • personeel niet actief in de gezondheidszorg (winkelpersoneel, politieagenten, chauffeurs openbaar vervoer, …) mits bewijs dat zij Covid-19 hebben opgelopen in de uitvoering van hun professionele functie. Dit is een zeer moeilijke bewijslast.

Wat met werknemers niet actief in de gezondheidszorg die besmet worden tijdens essentiële werkzaamheden (onderwijs, de banken, de chemische sector,…) ?

Op 4/05/2020 hebben verschillende bedrijven (B2B) opnieuw de deuren geopend.

Vakbonden maken zich zorgen dat werkgevers onvoldoende maatregelen zullen of kunnen treffen om hun werknemers voldoende te beschermen tegen Covid-19. Het ABVV riep dan ook recent op om Covid-19 algemeente erkennen als beroepsziekte zodat werknemers die ziek zouden worden, vergoed worden door de werkgever in plaats van door de sociale zekerheid.

Los van de erkenning van Fedris kan een besmet werknemer wellicht ook beroep doen op de arbeidsongevallenverzekeraar. Is er sprake van een plotse gebeurtenis, dan kunnen de gevolgen als een arbeidsongeval erkend worden. Het is aangetoond dat je zelfs na kortstondig contact een besmetting met Covid-19 kan oplopen zodat mogelijks een werknemer de besmetting kan laten erkennen als arbeidsongeval.

Denk maar aan de politieagenten die geconfronteerd worden met ‘coronaspuwers’. De politieagent die na dergelijk voorval besmet zou raken, kan dit laten erkennen als arbeidsongeval aangezien er duidelijk sprake is van een plotse gebeurtenis. Aarzel dus niet om aangifte te doen.