Recht voor ú

De effectieve uitvoering van de korte gevangenisstraffen is een feit.

Vorige week traden opnieuw een aantal bepalingen van de Wet Externe Rechtspositie in werking, meer bepaald wat betreft de korte straffen tussen de 2 en de 3 jaar. Vanaf nu zal een veroordeling tot een gevangenisstraf van twee tot drie jaar effectief worden uitgevoerd. Anders ligt het bij de straffen korter dan twee jaar, deze zullen pas worden uitgevoerd vanaf 1 september 2023.

In juni 2022 schreven wij reeds over de effectieve uitvoering van korte gevangenisstraffen. Tot voor kort was het zo dat korte straffen onder de drie jaar systematisch niet uitgevoerd werden, of automatisch omgezet werden in elektronisch toezicht. Minister Van Quickenborne wenstte hier een einde aan te stellen.

Vanaf nu zal een veroordeling tot een gevangenisstraf van twee tot drie jaar effectief worden uitgevoerd.

Zal iemand die veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van twee tot drie jaar dan vanaf nu automatisch voor twee tot drie jaar in de gevangenis belanden? Niet per se. Vanaf gisteren zullen de korte gevangenisstraffen niet meer automatisch omgezet worden in een vrijlating of een enkelband, maar zal de strafuitvoeringsrechter zich hierover moeten buigen. Het is de strafuitvoeringsrechter die dan zal oordelen over de uitvoering en het verloop van de gevangenisstraffen. Zo blijft de vervroegde vrijlating mogelijk nadat de veroordeelde 1/3e van zijn straf heeft uitgezeten én kan de strafuitvoeringsrechter bijvoorbeeld nog steeds zes maanden daarvoor beslissen dat de straf onder de modaliteit van het elektronisch toezicht zal worden uitgevoerd.

De overbevolking van de gevangenissen

Zoals reeds aangehaald in de blog van juni 2022 kampt België nog steeds met een structureel gevangenistekort. Van de 14 geplande detentiehuizen – kleinschalige beveiligde huizen waar gedetineerden een begeleiding op maat kunnen krijgen – is er nog maar één open. Of de uitvoering praktisch mogelijk zal zijn, is nog uiterst onzeker.

Belang van verdediging

Indien u binnenkort voor de correctionele rechtbank dient te verschijnen, kan het belangrijk zijn in uw verdediging rekening te houden met de effectieve uitvoering van de korte straffen, en verdienen de mogelijke alternatieve bestraffingsmodaliteiten zeker de nodige aandacht. Advox staat u graag bij in deze procedure.

Verdere vragen over strafrecht?
Ons team van specialisten staat voor u klaar, als dader én als slachtoffer.

tags