Recht voor ú

De meerwaarde van een advocaat bij elk verhoor…

De Pano reportage “De zaak Carlo” van woensdag 9 februari toonde op schrijnende manier aan hoe belangrijk het is dat verdachten steeds worden bijgestaan door een advocaat tijdens een verhoor. Deze reportage legt nogmaals de gevaren bloot van verhoren die zonder bijstand van een advocaat worden afgenomen en het risico dat hierdoor ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend om bekentenissen los te krijgen.

De uitzending ging over een strafrechtelijk onderzoek naar een moord op een Turkse man die in 2009 in Temse dood werd aangetroffen. In de loop van het onderzoek komt een jongeman (Carlo) van 21 jaar naar voor, waarvan de politie vermoedt dat hij er iets met te maken heeft. De jongen, met een mentale beperking, wordt uren aan één stuk ondervraagd, vaak ’s nachts, en wordt zeer zwaar onder druk gezet. Daar waar hij aanvankelijk aangeeft niets met de feiten te maken te hebben, begint hij naar verloop van tijd antwoorden te geven waarvan hij denkt dat de politie deze wil horen. Uiteindelijk gaat hij over tot het afleggen van bekentenissen. Op het einde zegt hij zelf duidelijk dat hij ‘de politie wou helpen’.

Ten tijde van het onderzoek was de praktijk waarbij verdachten bijgestaan worden door een advocaat tijdens hun verhoor nog niet courant.

Salduz

Inmiddels is het recht om tijdens een verhoor bijgestaan te worden wettelijk verankerd in ons land. In het tijdperk vóór de Salduz-wetten had een verdachte in België noch de wettelijke basis, noch de mogelijkheid om een advocaat te raadplegen alvorens een verklaring af te leggen bij de politie en de onderzoeksrechter.

De wet van 13 augustus 2011 bracht hier verandering in en legt een aantal rechten vast voor elkeen die wordt verhoord en elkeen wiens vrijheid wordt benomen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.

De Salduz-wetgeving beschermt met andere woorden personen die verdacht worden en verhoord worden via een recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat en een recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.

De aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor zorgt ervoor dat het verhoor goed verloopt, er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend op de verdachte, de advocaat vergewist zich ervan dat zijn cliënt de vragen goed begrijpt, er rekening wordt gehouden met diens mogelijks kwetsbare situatie enz.

Ook slachtoffers en getuigen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat wanneer zij een verklaring afleggen bij de politie. De advocaat kan zo ook er mee over waken dat de verklaring correct en duidelijk wordt genoteerd enz..

Aangezien verklaringen van zowel verdachten, als getuigen en slachtoffers een essentieel onderdeel zijn van het strafdossier, is het zowel voor het individu zelf, als voor het ordentelijk verloop van het onderzoek cruciaal te worden bijgestaan door een advocaat.

Als u zelf een advocaat nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren.

tags