Recht voor ú

DE STOP-FEMINICIDE WET

Op 1 oktober van dit jaar trad de wet van 13 juli 2023 voor de preventie en de bestrijding van feminicides en gendergerelateerde dodingen in werking. Deze wet is een belangrijke stap in de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Feminicide

Feminicide of de opzettelijke doding van vrouwen betreft de meest extreme vorm van gendergerelateerd geweld.

Dat dit fenomeen maar al te vaak voorkomt in onze samenleving bewijst het recente voorval waarbij een vrouw uit Denderhoutem en haar zoon werden neergestoken door de echtgenoot van de vrouw. Zij deed de ochtend van 10.11.23 aangifte bij de politie wegens stalking door haar echtgenoot met wie ze reeds 18 jaar een relatie had. Dezelfde dag nog werd zij gedood door deze man.

Volgens de blog “Stop Feminicide” zijn er dit jaar al 24 gevallen van feminicide geregistreerd. Deze cijfers worden verzameld aan de hand van mediaberichten, aangezien België nog geen officiële statistieken heeft op dit gebied. 

Stop-Feminicide wet 

De wet van 13 juli 2023 heeft vooral tot doel feminicide (of femicide) en gender gerelateerde doding te voorkomen, te analyseren en op te volgen. Ook zullen slachtoffers van gendergerelateerd geweld beter worden beschermd. 

Vooreerst voorziet de wet in enkele belangrijke definities, te beginnen met die voor feminicide dat wordt omschreven alsde opzettelijke doding van een vrouw wegens haar gender of de dood van een vrouw ten gevolge van praktijken die schadelijk zijn voor vrouwen, ongeacht of deze opzettelijke doding of de schadelijke praktijken gepleegd werden door een partner, een familielid of een derde.” 

Verder is de gegevensverzameling en publicatie ervan een nieuw en zeer belangrijk aspect in de strijd tegen feminicide. Jaarlijks zal er een rapport worden uitgebracht dat de belangrijkste statistieken bevat over vrouwenmoorden, inclusief details over de slachtoffers, de daders, en de aard van hun relatie. Daarnaast zal elke twee jaar een uitgebreide studie naar feminicide plaatsvinden, die de verschillende soorten en categorieën feminicide zal onderzoeken, de ontwikkeling ervan over tijd zal analyseren en de genomen maatregelen om dit fenomeen tegen te gaan zal evalueren. De verzameling van deze gegevens moet inzicht geven in de omvang van het probleem om zo de nodige lessen te trekken en te werken aan de preventie  van feminicide.

Daarnaast zal een wetenschappelijk interdisciplinair comité opgericht worden met als doel het verbeteren van de kennis inzake feminicides en gendergerelateerde dodingen en het formuleren van structurele aanbevelingen met betrekking tot de preventie van feminicide en gendergerelateerde dodingen en het geweld dat daaraan voorafgaat.

Deze wet streeft ernaar de slachtoffers van gendergerelateerd geweld centraal te stellen en introduceert daarom verschillende nieuwe rechten. Voorbeelden hiervan zijn het recht voor slachtoffers om het geslacht van de politieagent die hen ondervraagt te kiezen, het recht op opvang in een passende, discrete ruimte door een in gendergerelateerd geweld gespecialiseerde politieagent, en het recht op informatie over de diverse beschermingsmaatregelen, etc.

Een cruciale stap in het voorkomen van een escalatie van het geweld is de verplichting om een risicobeoordelings- en -beheerinstrument te gebruiken. Dit instrument zal politie en justitie helpen om de risico’s voor slachtoffers beter te beoordelen, de gevaarlijkheid van de daders te analyseren en beschermende maatregelen te nemen, zoals een tijdelijk straatverbod of een stalkingalarm.

Mobiel stalkingalarm

Het mobiele stalkingalarm laat slachtoffers van huiselijk geweld toe om in bedreigende situaties discreet de politie te waarschuwen. Dit systeem, ontwikkeld in het kader van de strijd tegen intrafamiliaal geweld, zorgt voor een snelle tussenkomst van politie en hulpdiensten.

Het mobiel stalkingalarm is een onopvallende fysieke knop die verbonden is met de smartphone. Bij het indrukken van de knop wordt de noodcentrale automatisch gealarmeerd. Ook de locatie wordt verzonden, zodat de politie onmiddellijk weet waar ze moet tussenkomen.

Ook dit is aldus een beschermende maatregel in de strijd tegen intrafamiliaal geweld en feminicide. De maatregel werd opgenomen in de wet van 13 juni 2023 als één van de beschermingsmaatregelen die voor het slachtoffer kunnen worden toegepast.

De wet werd bij de aanneming ervan door sommigen als historisch genoemd, of nog als een Europese primeur. De wet moet ervoor zorgen dat de verschrikkelijke cijfers van vrouwendoding aanzienlijk worden teruggedrongen.

Heeft u meer vragen omtrent die thema of nood aan juridisch advies, neem dan contact op met ons team strafrecht.

Anouck Paquier

tags