Recht voor ú

DIY, ook voor een testament!

In deze periode waarin we onze vrije tijd noodgedwongen in ‘ons kot’ doorbrengen, wordt er veel gesproken over DIY projecten: leg een moestuin aan op je balkon, bouw eens een vogelhuisje, bak eens een cake,… Maar ook een testament kan je zelf maken, zonder je ‘kot’ hiervoor te moeten verlaten.

Waarom zou je een testament moeten opmaken?

Het Belgische erfrecht voorziet in een set van regels die bepalen hoe de erfenis verdeeld moet worden, wanneer je hier zelf niets over beslist zou hebben. Wanneer je wil afwijken van deze basisregels, heb je een testament nodig.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je aan je dochter de halsketting wil nalaten die ze altijd zo mooi heeft gevonden of het appartement aan zee, omdat jullie hier altijd samen naartoe gingen. Aan je zoon wil je bijvoorbeeld je oldtimer nalaten, omdat hij een even grote liefde voor auto’s heeft als jij. Je kan hierbij kiezen om je kinderen gelijk te behandelen of om één kind meer te geven dan een ander kind, bijvoorbeeld omdat dit kind steeds mee voor je gezorgd heeft. Er is wel een minimum gedeelte waarop elk kind recht heeft (de reserve).

Een testament kan ook nuttig zijn als de wet erfgenamen aanduidt, waarvan je liever hebt dat ze niets erven. Bijvoorbeeld: wanneer je zelf nog geen kinderen hebt, maar niet wil dat je halfbroer een deel van je nalatenschap ontvangt of wanneer je zelf geen kinderen hebt en niet wil dat een deel van je nalatenschap naar één van je ouders gaat, met wie er een minder goede band is.

Waarom zou je een testament moeten opmaken?

Het Belgische erfrecht voorziet in een set van regels die bepalen hoe de erfenis verdeeld moet worden, wanneer je hier zelf niets over beslist zou hebben. Wanneer je wil afwijken van deze basisregels, heb je een testament nodig.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je aan je dochter de halsketting wil nalaten die ze altijd zo mooi heeft gevonden of het appartement aan zee, omdat jullie hier altijd samen naartoe gingen. Aan je zoon wil je bijvoorbeeld je oldtimer nalaten, omdat hij een even grote liefde voor auto’s heeft als jij. Je kan hierbij kiezen om je kinderen gelijk te behandelen of om één kind meer te geven dan een ander kind, bijvoorbeeld omdat dit kind steeds mee voor je gezorgd heeft. Er is wel een minimum gedeelte waarop elk kind recht heeft (de reserve).

Een testament kan ook nuttig zijn als de wet erfgenamen aanduidt, waarvan je liever hebt dat ze niets erven. Bijvoorbeeld: wanneer je zelf nog geen kinderen hebt, maar niet wil dat je halfbroer een deel van je nalatenschap ontvangt of wanneer je zelf geen kinderen hebt en niet wil dat een deel van je nalatenschap naar één van je ouders gaat, met wie er een minder goede band is.

Hoe kan je een testament opmaken?

Wanneer we spreken over een testament dat je zelf thuis kan maken, hebben we het eigenlijk over een ‘eigenhandig testament’.

Een eigenhandig testament is pas geldig wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het testament moet volledig met de hand geschreven worden (geen getypte tekst!).
  • Het testament moet je naam en de datum waarop het geschreven wordt volledig vermelden. *
  • Het testament moet door jou ondertekend worden.

Om een testament over het volledige vermogen te maken, moet je ook meerderjarig zijn. Minderjarigen vanaf 16 jaar, kunnen een testament maken over de helft van hun vermogen.

Eenmaal je het testament hebt opgemaakt, is het belangrijk om dit op een veilige plaats te bewaren, zodat het niet in de verkeerde handen kan vallen. Om zeker te zijn dat het testament wordt teruggevonden, kan je het testament eventueel laten registreren via de notaris. Hieraan zal wel een kostprijs verbonden zijn.

Advox Advocaten kan jou met raad en daad bijstaan bij de opmaak van een eigenhandig testament, waarbij rekening wordt gehouden met de opgelegde social distancing. Je kan ons dagelijks telefonisch en/of via videoconferentie bereiken voor verdere vragen.

Wanneer we spreken over een testament dat je zelf thuis kan maken, hebben we het eigenlijk over een ‘eigenhandig testament’.

Een eigenhandig testament is pas geldig wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het testament moet volledig met de hand geschreven worden (geen getypte tekst!).
  • Het testament moet je naam en de datum waarop het geschreven wordt volledig vermelden.
  • Het testament moet door jou ondertekend worden.

Om een testament over het volledige vermogen te maken, moet je ook meerderjarig zijn. Minderjarigen vanaf 16 jaar, kunnen een testament maken over de helft van hun vermogen.

Eenmaal je het testament hebt opgemaakt, is het belangrijk om dit op een veilige plaats te bewaren, zodat het niet in de verkeerde handen kan vallen. Om zeker te zijn dat het testament wordt teruggevonden, kan je het testament eventueel laten registreren via de notaris. Hieraan zal wel een kostprijs verbonden zijn.

Advox Advocaten kan jou met raad en daad bijstaan bij de opmaak van een eigenhandig testament, waarbij rekening wordt gehouden met de opgelegde social distancing. Je kan ons dagelijks telefonisch en/of via videoconferentie bereiken voor verdere vragen.