Recht voor ú

Drinken + rijden = alcoholslot?

Op 15 maart 2018 werd de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén van de belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe regels over de voorwaarden waaronder een politierechter een alcoholslot kan én soms moet opleggen.

Wanneer krijg ik een alcoholslot?

In de strijd tegen rijden onder invloed is de politierechter voortaan in twee hypotheses verplicht om een alcoholslot van één tot drie jaar of zelfs levenslang op te leggen:

–        In geval van een hoge alcoholintoxicatie van ten minste 1,8 promille, ook al beschikt de bestuurder over een blanco strafregister en betreft het slechts een éénmalige misstap.
Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de politierechter hiervan gemotiveerd afwijken. Welke deze omstandigheden zijn, is nog niet duidelijk. Toekomstige rechtspraak zal dit moeten uitwijzen.

 

–        In geval van alcoholrecidive binnen een periode van drie jaar met een alcoholintoxicatie van telkens ten minste 1,15 promille. De politierechter beschikt in dit geval over geen enkele appreciatiemarge: geen uitzonderingen mogelijk.

Voor andere alcoholovertredingen vanaf 0,80 promille behoudt de politierechter de mogelijkheid, maar niet de verplichting,om een alcoholslot voor een periode van één tot drie jaar of levenslang op te leggen.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels over het alcoholslot zijn van toepassing op feiten vanaf 1 juli 2018. Dit geldt ook voor het regime van recidive: alle feiten moeten gepleegd zijn na deze datum.

Praktisch

De bestuurder die tot een alcoholslot is veroordeeld, mag gedurende de opgelegde periode in principe enkel rijden met motorvoertuigen die met een alcoholslot zijn uitgerust. Het rijbewijs vermeldt de code “112”.

Om het voertuig te kunnen starten moet de bestuurder in het alcoholslot blazen. Het voertuig zal enkel starten in geval het slot een alcoholgehalte van minder dan 0,2 promille meet.

Tijdens de rit zal de bestuurder op willekeurige tijdstippen opnieuw gevraagd worden in het alcoholslot blazen. Het heeft dus geen zin om iemand anders te laten blazen om het voertuig te laten starten.

Een verwittigd bestuurder is er twee waard!