Recht voor ú

DRONKENSCHAP IN HET VERKEER

In het VRT-nieuws verscheen deze week het verhaal van een 39-jarige man uit Brugge die reeds meermaals veroordeeld werd voor rijden in staat van dronkenschap. Hijzelf beweert dat zijn lichaam door een zeldzame aandoening zelf alcohol aanmaakt. De advocaat van de man verzocht de rechter zijn cliënt vrij te spreken. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan om de rijgeschiktheid van de man na te gaan.

Op grond van art. 42 van het Wegverkeersreglement kan de rechter die van oordeel is dat een persoon die (meermaals) vervolgd wordt voor rijden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, lichamelijk of geestelijk ongeschikt is om met een motorvoertuig te rijden, een rijverbod van tenminste 6 maanden opleggen.

De betrokken bestuurder dient zijn rijbewijs alsdan onmiddellijk in te leveren.

De duur van het verval van het recht tot sturen is na deze periode van 6 maanden afhankelijk van het bewijs dat de veroordeelde niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit houdt in dat de betrokkene een geheelonthouding van minstens 6 maanden aantoont. Doorgaans wordt dit bewijs geleverd aan de hand van een onderzoek van een haarstaal van de betrokkene.

In bovenvermelde zaak stelde de rechter in het kader van art. 42 Wegverkeersreglement een gerechtsdeskundige-arts aan om na te gaan of de man in kwestie inderdaad aan een zeldzame aandoening lijdt waarbij zijn lichaam alcohol aanmaakt en of deze aandoening desgevallend tot een rijongeschiktheid leidt.

In het slechtste geval zou deze zaak voor de 39-jarige Bruggeling kunnen leiden tot een levenslang rijverbod…

Bent u zelf gedagvaard voor de politierechtbank of hebt u vragen over rijden onder invloed?

Advox Advocaten helpt u hier graag bij verder.

Tel.: 03/633.30.77 of e-mail: secretariaat@advox.be