Recht voor ú

Energieverslindende woning?Geen indexatie van de huurprijs!

Ook huurders worden in de energiecrisis getroffen door stijgende energiefacturen, zeker in slecht geïsoleerde woningen.
Daarom besliste de Vlaamse regering met een spoeddecreet om de huurindexatie tijdelijk te bevriezen voor energieverslindende woningen vanaf 1 oktober 2022. Huisbazen die niet bereid zijn hun woningen energiezuiniger te maken, mogen de huur niet of slechts gedeeltelijk indexeren.

Deze maatregel ging per direct in, van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Komt mijn huurwoning in aanmerking voor deze maatregel?

De maatregel is van toepassing op huurcontracten die in werking zijn getreden vóór 1 oktober 2022. Het moet gaan om privé huurwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats en gelegen zijn in het Vlaams gewest.

Handelspanden, studentenhuizen en sociale huurwoningen komen niet in aanmerking.

Wanneer mag de verhuurder mijn huurprijs niet indexeren?

Als de woning niet voldoende energiezuinig is, en dit blijkt uit de score op het EPC (energieprestatiecertificaat).

Concreet:

  • EPC label A+, A, B of C à de huurprijs mag geïndexeerd worden
  • EPC label D à de huurprijs mag slechts voor de helft geïndexeerd worden
  • EPC label E of F à de huurprijs mag niet geïndexeerd worden
  • Er is geen EPC attest beschikbaar à de huurprijs mag niet geïndexeerd worden
  • Het EPC attest is ouder dan 10 jaar à de huurprijs mag niet geïndexeerd worden

Waar vind ik het EPC attest van mijn huurwoning?

 Dit kan je opvragen bij uw verhuurder.

Voor alle woninghuurovereenkomsten (huis, appartement, studio, kamer) is sinds 01.01.2009 een EPC attest verplicht.

Wat als mijn huurprijs voor 1 oktober 2022 reeds geïndexeerd werd?

De Vlaamse regering werkte hiervoor helaas geen oplossing uit. De geïndexeerde huurprijs moet betaald worden. Niettemin, zal de verhuurder de huurprijs niet meer mogen indexeren tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023.

Wat vanaf 1 oktober 2023?

Vanaf 1 oktober 2023 zal er opnieuw geïndexeerd mogen worden. De indexeringsbevriezing van 2022 zal hierbij niet mogen worden opgeteld. De specifieke regeling zal door de regering nog worden toegelicht.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Ons team van specialisten begeleidt zowel de huurder als de verhuurder bij al zijn vragen rond huur(indexering).

Liesbeth Clerckx en Liesbeth Baart

tags