Recht voor ú

EUROPESE DAG VAN HET SLACHTOFFER

Op de dag van het slachtoffer wenst Advox jullie een kort overzicht te geven van de rechten die u als slachtoffer hebt.

Recht op aangifte

Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst waarmee u in contact komt. Ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel omdat u zelf naar het politiekantoor gaat om aangifte te doen.

Het is belangrijk dat u snel na de feiten aangifte doet zodat de politie precieze informatie heeft over de feiten en u zich in deze fase reeds kan laten bijstaan door een advocaat bij bijvoorbeeld het afleggen van uw verklaring.

U zal van de politie een attest van klachtneerlegging ontvangen.

 

Recht op slachtofferhulp

Als slachtoffer blijft u ongetwijfeld achter met veel vragen.

De politie staat in voor slachtofferbejegening. U kan in de eerste periode na het misdrijf bij deze gespecialiseerde dienst terecht voor hulp of steun aangaande problemen die zich stellen door het misdrijf waarvan u het slachtoffer bent geworden.

In elk gerechtelijk arrondissement is een justitiehuis. Ook daar kan u terecht bij de dienst eerstelijnswerking of de dienst slachtofferonthaal voor vragen of hulp wanneer u het slachtoffer van een misdrijf bent geworden.

Als u moeite hebt om de gevolgen van het misdrijf te verwerken, kunt u terecht bij de dienst slachtofferhulp. Zij bieden psychosociale en praktische hulp, en geven informatie.

 

Recht op schadevergoeding

Als slachtoffer hebt u ook recht op een integrale vergoeding van de schade dewelke het gevolg is van het gepleegde misdrijf.

De schade kan zeer uiteenlopend zijn en uw recht op vergoeding dekt zowel de lichamelijke, morele als materiële schade. De verschillende schadeposten kunnen door verschillende experts worden begroot. Advox brengt u graag in contact met de expert die u nodig hebt.

Indien deze schade niet minnelijk geregeld kan worden rechtstreeks met de dader, dan wel door middel van een bemiddelingsprocedure o.l.v. een justitie-assistent dient u een burgerlijke vordering in te stellen.

Deze vordering kan voor de strafrechter dan wel voor de burgerlijke rechter gebracht worden.

Wanneer de procureur des Konings de beklaagde dagvaardt voor de rechtbank, kan u zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij stellen. U doet dit door een nota burgerlijke partijstelling neer te leggen.

Wanneer de procureur besluit de zaak te seponeren, kan u de dader of zijn verzekeraar zelf dagvaarden voor de burgerlijke rechter.

In het vonnis zal de rechter uitspraak doen over de burgerlijke vordering.

Maar wat als de dader uw schade niet betaalt?

 

U kan beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om het vonnis aan de dader te betekenen en het nadien (gedwongen) uit te voeren.

Indien de dader onvermogend zou zijn, kan elk slachtoffer van opzettelijke gewelddaden ook een aanvraag indien bij het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

 

Meer informatie

Bent u het slachtoffer van een misdrijf geworden en hebt u vragen? Laat u tijdig bijstaan door een advocaat zodat al uw rechten gevrijwaard worden.

 

Advox helpt u hier graag bij verder!

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77.