Recht voor ú

Medische fout

Medische fout

Bent u of een van uw naasten het slachtoffer geworden van een medische fout, een complicatie met ernstige gevolgen of bent u ervan overtuigd dat er een inbreuk werd gemaakt op uw rechten als patiënt? Wij helpen u door het juridisch kluwen dat een medische fout vaak met zich meebrengt.

Advox advocaten heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het medisch aansprakelijkheidsrecht. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u en staan u bij voor, tijdens en na een gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke procedure. Vanaf de start van uw dossier tot de afhandeling van uw schade kan u op ons rekenen.

Waar nodig laten wij ons bijstaan door experten die zorgen voor een optimale behartiging van uw belangen (denk aan medische deskundigen, psychologen/therapeuten, makelaars, …).

Binnen het medisch aansprakelijkheidsrecht zijn er tal van (zelfs kosteloze) mogelijkheden om een schadevergoeding te bekomen.

Steeds vertrekken wij vanuit uw concrete behoeften en noden. Door middel van transparantie en heldere communicatie adviseren wij u bij het maken van de voor u meest aangewezen juridische en praktische keuzes.

Kortom Advox advocaten zorgt voor een behandeling van uw dossier op maat.

U kan er dan ook op rekenen dat uw dossier van begin tot einde met de nodige kennis en zorgvuldigheid zal worden behandeld.

Wij garanderen:

  • Eerlijke en heldere communicatie: u wordt actief bij het dossier betrokken en kan steeds met uw bezorgdheden terecht bij uw dossierbeheerder.
  • Actief optreden: wij trachten er steeds voor te zorgen dat u snel wordt verder geholpen en doen het nodige om het dossier niet nodeloos te laten aanslepen.
  • Expertise: de advocaat die u begeleidt, is expert in dit vakgebied. Als specialist schoolt hij of zij zich permanent bij om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen.

Onze aanpak overstijgt het strikt juridische en we nemen alle facetten van het probleem in handen.

Krachtig,  efficiënt, eerlijk en doelgericht.

zie ook: lichamelijke schade, verzekeringen

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3