Recht voor ú

Scheiding

Een scheiding gooit een bom: uw familiaal leven wordt dooreengeschud, u ziet de kinderen niet langer dagelijks, financieel wordt een en ander minder gemakkelijk, u kan niet langer met uw partner professioneel samenwerken, u ontdekt voor het eerst diepe woede en haatgevoelens, u bent slachtoffer van psychisch of fysiek geweld, … Wij begeleiden u door deze moeilijke periode.

Steeds vertrekken we vanuit uw concrete behoeften, die we eerst grondig bespreken. We luisteren daarbij naar wat u wil bereiken. We toetsen uw behoeften aan de wettelijke haalbaarheid en stellen aan de hand daarvan een plan op dat u we u voorleggen en met u bespreken. Bij een dergelijk plan houden we steeds rekening met volgende zaken:

  • Wat zijn de concrete doelstellingen (bijvoorbeeld: u wil na de scheiding de gezinswoning overnemen, u wil een regeling ‘gelijk verdeeld verblijf’ voor de kinderen, u wil concrete bescherming voor uzelf of voor geesteszieke familieleden, u wil het bedrijf van uw overleden moeder verderzetten, …)
  • Welke strategie passen we toe? Gaan we naar een bemiddeling, onderhandeling of procederen we? Soms adviseren we psychologische begeleiding en houden we de rechtbank zo lang mogelijk af.

We bekijken uw dossier empathisch en tegelijk zakelijk (het heeft geen enkele zin om een toekomstplan af te stemmen op heftige emoties). Waar mogelijk zoeken we een aanvaardbaar compromis.

Onze aanpak overstijgt daarnaast het strikt juridische. Waar nodig (en op uw vraag) hebben we experten ter beschikking: psychologen/therapeuten, schatters van onroerende en waardevolle roerende goederen, accountants en bedrijfsrevisoren, makelaars, DNA-onderzoekers, medische deskundigen, …

We overleggen samen met hen en optimaliseren zo de aanpak van uw dossiers. Zo nemen we alle facetten van het probleem in handen.

In onze benadering gaat er veel aandacht naar de persoonlijkheid en het karakter van u en uw ex-partner. Onze aanpak verschilt dan ook wanneer we te maken hebben met narcisten, verslavingen, slachtoffers en daders van gewelddelicten, depressies, CVS of fibromyalgie, … We bespreken klaar en duidelijk hoe we met zulke situaties omgaan en hebben, indien u wenst, kwaliteitsvolle therapeuten en coaches in ons netwerk.

Zonder schroom durven we zeggen dat we ook complexe situaties het hoofd kunnen bieden: ouderverstoting, kindontvoeringen, psychisch/fysiek of seksueel geweld, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen, echtscheidingen en kindregelingen in een internationale context..

Ook zijn we vertrouwd met verdelingen van grote vermogens en vennootschappen en verliezen we de toekomst van uw onderneming na de scheiding niet uit het oog.

Een gesprek rond successieplanning na uw scheiding is dan ook steeds nuttig.

Zie ook: mijn gezin, familie en ik, verdeling van vermogen, intrafamiliaal geweld, zedenmisdrijven, successieplanning / aangiften nalatenschap

 

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

Stap 1 van 3