Recht voor ú

Family Justice Centers: een eerste opvang bij familiaal geweld

Slachtoffers van familiaal geweld staan er niet alleen voor. Family Justice Centers zijn er om slachtoffers van familiaal geweld een vangnet aan te bieden dat hen ondersteunt in en informeert over alle mogelijke stappen om de cyclus van geweld te doorbreken.

Family Justice Center: wat is het? Aan het einde van 2023 zullen er 9 Family Justice Centers operatief zijn in Vlaanderen. De bedoeling is om één gecentraliseerde plek te voorzien voor slachtoffers van familiaal geweld, waar zij alle nodige informatie en ondersteuning kunnen krijgen. Wat kan een Family Justice Center voor jou betekenen: – Een luisterend oor bieden – In contact brengen met andere slachtoffers – Doorverwijzen naar hulpverlening op jouw maat: politiediensten, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk, jeugdbescherming, psychologen,… – … In dezelfde lijn zijn er thans ook 8 zorgcentra seksueel geweld operationeel in Vlaanderen waar slachtoffers van seksueel geweld 27/7 terecht kunnen en een multi-disciplinair team voor hen klaar staat. Lees er hier alles over: https://advox.be/blog/2022/03/03/het-belang-van-zorgcentra-na-seksueel-geweld/ . Het tijdelijk huisverbod Binnen het FJC Antwerpen werd een apart team ‘Tijdelijk Huisverbod’ opgericht. Het tijdelijk huisverbod is een maatregel die het parket kan opleggen indien er een ernstig en onmiddellijk gevaar dreigt, dit om verdere escalatie te vermijden en een ‘time out’ te organiseren. De dader dient dan tijdelijk de gezinswoning te verlaten. Dit voor een periode van 14 dagen, waarna de zaak bij de Familierechtbank komt en deze rechtbank kan beslissen dit te verlengen tot maximaal 3 maanden. Tijdens deze procedure kan zowel de dader als het slachtoffer zich uiteraard laten bijstaan door een advocaat. Juridische hulpverlening De cyclus van familiaal geweld doorbreken is voor het slachtoffer een moeilijke opgave. Het initiatief van Vlaanderen om meerdere Family Justice Centers op te richten, is dan ook enorm belangrijk. Zij zullen jou de weg wijzen naar hulpverlening op jouw maat. Hierbij is ook juridische hulpverlening van groot belang. Ons kantoor werkt samen met het FJC Antwerpen en verleent maandelijks juridische eerstelijnsbijstand bij het FJC. Zo wordt een laagdrempelig eerste aanspreekpunt gecreëerd voor mensen die juridisch advies nodig hebben. Ons team van gespecialiseerde familierecht advocaten kan u bijstaan tijdens een procedure tijdelijk huisverbod, maar eveneens bij de eventuele zaken die nadien geregeld moeten worden zoals echtscheiding, kindregeling, enz. Advox Advocaten organiseert op 18 april 2023 samen met het FJC Antwerpen een gratis infoavond over Intrafamiliaal geweld. Inschrijven kan via onze website

tags