Recht voor ú

Gezondigd tegen de coronamaatregelen, wat nu ?

Kirsten Flipkens die bij een fietstochtje per ongeluk de landgrens oversteekt, een ouder koppel dat in Oostende samen op een bank even op adem komt na een fietstochtje, een man die wordt aangesproken in het station van Leuven omdat hij zijn neus en mond niet bedekte, meerdere barbecuefeestjes die worden stilgelegd… de voorbeelden van zogenaamde corona-overtredingen zijn talrijk. Het lijkt soms onschuldig, maar je kan er een nare kater aan overhouden.

Om overtredingen te sanctioneren heeft de overheid momenteel twee middelen in handen: 1) het nieuwe systeem van GAS-boetes en 2) het opstellen van een Proces-Verbaal.

Twijfelt u of een opgelegde GAS-boete terecht is? Dan kan u dit aanvechten bij de GAS-ambtenaar en eventueel beroep aantekenen bij de politierechter. Zéér recent oordeelde het Grondwettelijk Hof nog dat de huidige regeling van GAS-boetes discriminerend is, omdat de politierechter in beroep geen voorwaardelijke boete kan opleggen terwijl dit in een strafprocedure wél kan. Dit recente oordeel van het Grondwettelijk Hof biedt nieuwe mogelijkheden om GAS-boetes te betwisten.

Heeft u geen GAS-boete, maar een PV ontvangen naar aanleiding van een corona-overtreding? In principe zal u bij een eerste vaststelling van overtreding de mogelijkheid krijgen om een minnelijke schikking te betalen. Wordt een tweede maal vastgesteld dat u een inbreuk zou hebben begaan? Dan wordt overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding bij de rechtbank. Bijgevolg kunnen er zelfs strafrechtelijke gevolgen gekoppeld zijn aan een eventuele overtreding.

Recent werd opnieuw duidelijk hoe snel de corona-sanctionering evolueert. 

Indien u meerdere inbreuken beging of u uw minnelijke schikking niet betaalde, zou u zich normaal gezien voor de correctionele rechtbank hebben moeten verantwoorden.  

Inmiddels is beslist dat niet de correctionele rechter, maar wel de politierechter zich over deze zaken zal buigen.

In de praktijk blijkt dat de sanctionering van coronamaatregelen geen zwart-witverhaal is en dat er heel wat onduidelijkheden over bestaan.

Vraagt u zich af of een overtreding wel terecht werd vastgesteld, maar weet u niet waar te beginnen? Of vreest u dat u zich strafrechtelijk zal moeten verantwoorden bij de rechter?

Weet dat de kosten van verdediging mogelijk onder de rechtsbijstandsverzekering van uw gezinspolis vallen of onder uw uitgebreide all risk polis, zodat het alleszins de moeite loont om uw polis te na te zien.

Wij begeleiden u graag en kunnen u passende bijstand leveren om uw GAS-boete of PV aan te vechten. U kan ons bereiken via telefoon op 03/633.30.77 of via email op secretariaat@advox.be