Recht voor ú

HERVORMING VAN DE WET PATIËNTENRECHTEN – GEEF JOUW MENING

De huidige Wet Patiëntenrechten zou te passief en zelfs ¬te paternalistisch zijn en is daarom aan hervorming toe. Er ligt een voorstel op tafel, maar Minister Vandenbroucke wil eerst jouw input vooraleer het voorstel officieel in te dienen.

De wet op de patiëntenrechten uit 2002 biedt patiënten onder meer een vrije keuze van zorgverlener, een vrije en weloverwogen toestemming voor elke behandeling en inzage in of een kopie van het medisch dossier.

Maar de huidige wet zou achterhaald zijn en niet voldoen aan de noden van onze huidige samenleving. Een hervorming is dus aan de orde volgens Minister Vandenbroucke.

Er ligt thans een voorstel op tafel waarbij patiënten hun wensen over toekomstige zorg zelf kunnen invullen en op voorhand vastleggen.

De vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger krijgt een belangrijkere rol in het voorstel en na een overlijden zouden de familieleden behalve inzagerecht ook een kopie van het medisch dossier moeten kunnen krijgen.

Een van de opvallendste wijzigingen heeft betrekking op de geïnformeerde toestemming of ook wel de informed consent genoemd. De zorgverstrekker zal in de toekomst meer verantwoording moeten ¬afleggen tegenover zijn patiënten. Complexe informatie over -iemands toestand of de verwachte evolutie van een ziekte zal voortaan ook schriftelijk moeten worden meegedeeld. Het principe van de mondelinge informatieverplichting zal moeten wijken voor een schriftelijke verplichting.
Wil jij graag uw standpunt hierover delen? Dit kan op de website van Minister Vandenbroucke en dit tot 18 april, de Europese dag van de Rechten van de patiënt. Nadien zal het definitief voorstel worden ingediend.
Hebt u vragen over de Wet Patiëntenrechten?

Advox Advocaten helpt u hier graag bij verder.  

Tel.: 03/633.30.77 of e-mail: secretariaat@advox.be