Recht voor ú

Ik wil mijn pluskind adopteren. Wat moet ik weten?

Er zijn steeds meer nieuw samengestelde gezinnen. Er ontstaat dan vaak een sterke emotionele band tussen plusouder en -kind, waardoor nagedacht wordt over adoptiemogelijkheden. Is dit effectief mogelijk? En wat zijn de gevolgen? Wij leggen het kort even uit.

Het gebeurt dat plusouders nadenken over de adoptie van hun pluskind, wanneer de ouder van het kind overleden is of wanneer er geen contact meer is tussen de ouder en het kind. Het hoeft evenwel niet noodzakelijk zo te zijn. Het bestaan van een affectieve band tussen de plusouder en pluskind is in principe voldoende.

Zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden kunnen in België een kind adopteren. Ook personen van hetzelfde geslacht mogen adopteren.

Er bestaan twee soorten (stiefouder)adopties: een gewone én een volle adoptie.

Wat is het verschil tussen gewone en volle adoptie?

  • Bij een volle adoptie wordt het adoptiekind volledig geïntegreerd in de ‘adoptiefamilie’ en strekt zich dit ook uit tot alle familieleden van de ‘adoptiefamilie’. De band met de oorspronkelijke ouder wordt door de volle adoptie volledig doorbroken. Bv.: wanneer de plusmoeder het pluskind adopteert, wordt het kind volledig opgenomen binnen de familie van de plusmoeder en wordt de band met de moeder doorbroken ; t.a.v. de vader wijzigt er uiteraard niets. Een volle adoptie is alleen mogelijk voor minderjarige kinderen.
  • Bij een gewone adoptie worden de banden met de oorspronkelijke familie niet verbroken. Er ontstaat wel een (bijkomende) verwantschapsband tussen enerzijds de plusouder en anderzijds het pluskind en zijn/haar kinderen. De eventuele kinderen van het pluskind worden dus kleinkinderen van de plusouder. Er wordt daarentegen geen verwantschapsband gecreëerd tussen het pluskind en de andere bloedverwanten van de plusouder (bv. de zus van de plusouder wordt niet de tante van het pluskind). Een gewone adoptie is mogelijk bij zowel minderjarigen als meerderjarigen. 

Wat verandert er nog?

  • De emotionele band wordt geofficialiseerd

De adoptie brengt met zich mee dat de emotionele band tussen jou en je pluskind wordt  geofficialiseerd : er ontstaat, zoals gezegd, een officiële band, wat zichtbaar wordt op de registers van de burgerlijke stand.

  • Erfrechtelijke voordelen

De volle en gewone adoptie brengen ook erfrechtelijke wijzigingen met zich mee.

Bij een volle adoptie zal  het pluskind erven van de plusouder en van diens familieleden: het kind wordt gelijk behandeld als eventuele andere (‘eigen’) kinderen.

Bij een gewone adoptie zal het pluskind ook erven van de plusouder die hem heeft geadopteerd (maar niet van andere familieleden van de plusouder), en daarnaast blijft het pluskind in principe erven van zijn oorspronkelijke familie (want de banden worden niet doorbroken).

  • Naamsverandering

Je kan er tenslotte voor kiezen om ook de achternaam te wijzigen door de adoptie. Wij bekijken graag met jou de verschillende mogelijkheden.

Kunnen twee stiefouders een kind adopteren?

 Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 mei 2023 kan een meerderjarig kind geadopteerd worden bij gewone adoptie door zijn beide plusouders.

Wanneer het meerderjarige kind reeds gewoon geadopteerd is door de nieuwe partner van de ene ouder, dan kan het nadien ook nog gewoon geadopteerd worden door de nieuwe partner van de andere ouder.

De meerderjarige zal dan erven van zijn twee biologische ouders en twee plusouders.

Besluit

Het adopteren van je pluskind is dus zeker zinvol. Het versterkt jullie emotionele band en heeft daarnaast ook erfrechtelijke voordelen.

Wij staan je graag bij indien je de mogelijkheden wenst te bekijken.

Voor meer informatie kan je ons contacteren op het nummer 03/653.32.63 of via isabeau.dekoster@advox.be

Isabeau de Koster en Elena Adriaenssens

tags