Recht voor ú

Ken jij de regels die gelden op een skipiste?

Het wintersportseizoen is weer volop begonnen en velen wagen zich met hun ski’s of snowboard aan prachtige afdalingen. Dit helaas niet zonder gevaar of risico. Ken jij de regels die gelden op een skipiste? En wie er is verantwoordelijk indien er zich toch een ongeval voordoet?

De Internationale Ski Federatie heeft in 10 regels een soort van gedragscode opgesteld om de veiligheid op de pistes te stimuleren.

  1. Houd rekening met anderen. Breng de anderen niet in gevaar.
  2. Beheers je snelheid en behoud steeds de controle. U moet op elk ogenblik in staat zijn om te kunnen stoppen en uitwijken. Houd hierbij rekening met je skivaardigheid, de toestand van de piste, de weersomstandigheden en de drukte op de piste.
  3. Verleen voorrang aan de lager skiënde en snowboardende personen. Iedereen die onder je skiet of snowboardt heeft voorrang. Kies je spoor zo dat je de personen die zich voor je bevinden niet in gevaar brengt.
  4. Let op bij inhalen. Op de piste mag u langs alle kanten inhalen, maar breng hierbij niemand in gevaar.
  5. Kijk uit bij het opgaan, verlaten en oversteken van de piste. Hinder hierbij geen anderen.
  6. Sta niet zonder reden stil op de piste. Wil je stilstaan, begeef je dan naar de rand van de piste. Maak na een val de piste zo snel mogelijk vrij. Zie je dat iemand op een onoverzichtelijke plek ernstig ten val is gekomen, waarschuw dan de personen die aan het afdalen zijn.
  7. Wandel enkel langs de zijkanten van de piste. Indien je de piste te voet opklimt of afdaalt, doe dit dan langs de zijkant van de piste en maak jezelf goed zichtbaar.
  8. Respecteer de veiligheidssignalisatie, waarschuwingstekens en pistemarkeringen. Volg ook de opmerkingen van het veiligheidspersoneel ter plaatse op.
  9. Verleen hulp. Bij een ongeval is iedereen verplicht om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Zorg er ook voor dat de hulpdiensten onmiddellijk worden verwittigd indien nodig.
  10. Maak jezelf kenbaar. Eenieder die betrokken is bij een ongeval op de piste of hiervan getuige is, is verplicht om zijn contactgegevens uit te wisselen met alle betrokkenen, ordediensten en hulpverleners. Dit ongeacht of je zelf al dan niet verantwoordelijk bent voor het ongeval.

Hoewel deze regels geen “wet/rechtsnorm” zijn, wordt hiermee toch in belangrijke mate rekening gehouden door de rechtbank om te beoordelen wie verantwoordelijk is bij een ongeval op de piste.

Indien één van de betrokkenen bovenstaande regels onvoldoende heeft nageleefd en hierdoor het ongeval heeft veroorzaakt, kan rechtbank besluiten dat deze persoon zich niet zorgvuldig heeft gedragen en bijgevolg aansprakelijk is voor het ongeval.

Ook belangrijk om te weten is dat in verschillende skigebieden de politie/ordediensten op de pistes aanwezig zijn, die kunnen optreden tegen onveilig skigedrag en zelfs sancties kunnen opleggen (Bv. het afnemen van de skipas of het ontzeggen van toegang tot het skigebied). Meestal blijft het echter bij een vriendelijk verzoek om de regels na te leven.

Voorzichtigheid bij sneeuwpret is dus de boodschap!