Recht voor ú

Kinderen kunnen gehoord worden door de familierechter, maar wat met hun halfbroers en -zussen?

Minderjarige kinderen hebben het recht om een gesprek te voeren met de familierechter, die op vraag van hun ouder(s) een beslissing over hen moet nemen. Door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof hebben halfbroers- en zussen deze mogelijkheid ook gekregen.

Hoorrecht van minderjarige kinderen

Wanneer (gescheiden) ouders het niet eens geraken over de verblijfsregeling of over andere zaken aangaande hun kinderen (zoals keuze van school, al dan niet vaccineren, enz.), kan dit worden voorgelegd aan de familierechtbank. De familierechter zal dan een beslissing moeten nemen. Aangezien deze beslissing een impact kan hebben op de minderjarige kinderen, hebben zij het recht om gehoord te worden door de familierechter.

Van zodra de jongeren 12 jaar zijn, zullen zij steeds een uitnodigingsbrief krijgen van de rechter.

Kinderen onder de 12 jaar zullen deze uitnodiging niet automatisch krijgen. De rechter kan wel zelf of op vraag van de kinderen, de ouder(s) of het Openbaar Ministerie beslissen om hiervan af te wijken en toch een uitnodiging te sturen wanneer hij dit belangrijk zou vinden.

Kinderen moeten trouwens niet ingaan op de uitnodiging. Zij kunnen via het antwoordformulier, dat bij de brief zit, laten weten dat zij liever niet gaan.

En wat met halfbroers en halfzussen?

Het Grondwettelijk Hof heeft zeer recent geoordeeld dat het tegen de Grondwet zou zijn, indien dit hoorrecht niet zou toekomen aan minderjarige halfbroers en -zussen.

Het is dus niet zo dat enkel de kinderen van de ouders zelf gehoord kunnen worden.

Ook minderjarige halfzussen en halfbroers hebben het recht om een gesprek te voeren met de rechter, die een beslissing zal moeten nemen over de verblijfsregeling van hun halfbroer of -zus.

Hoe loopt dat dan?

Het gesprek dat de rechter met kinderen heeft, vindt in principe plaats zonder andere aanwezigen. De ouders zitten er dus niet bij.

Voor kinderen is dit evident een spannend gebeuren. Aangezien kinderen niet goed weten waaraan ze zich kunnen verwachten, waar ze moeten zijn en hoe het zal verlopen, heeft de familierechtbank een filmpje gemaakt waarop dit wordt uitgelegd.

Je kan dit terugvinden via volgende link : https://www.youtube.com/watch?v=w7q2nGl3lVo

De rechter zal na het gesprek een kort verslag opmaken van hetgeen besproken is, en dit verslag in het familiedossier steken zodat de ouders dit kunnen lezen.

Het hoorrecht geeft de rechter de mogelijkheid om in zekere mate rekening te houden met de mening van de jongeren, waarbij hij hun leeftijd en maturiteit in het achterhoofd houdt. De rechter moet immers een beslissing nemen die een grote invloed kan hebben op de kinderen zelf, of hun halfbroers- en zussen.

Verdere vragen over familierecht?
Ons team specialisten staat voor jou klaar.

tags