Recht voor ú

Kosten drukken door je appartement te verhuren op Airbnb?

Meer en meer mensen stellen hun eigen woning via Airbnb te huur wanneer ze op reis gaan. In het appartementsrecht moet men zich echter houden aan specifieke regels en rekening houden met de medebewoners, die soms last ondervinden van de tijdelijke huurders.

Wat is Airbnb?

Airbnb is een online platform waar je een huis, appartement of kamer kunt huren en verhuren, doorgaans bij een particulier. Het idee is dat vooral door ‘gewone’ mensen wordt verhuurd, dus dat je een huis of kamer van iemand huurt, waar normaal gesproken iemand zelf woont.

Mag ik (onder)verhuren?

Stap 1: Kijk statuten/reglement van mede-eigendom na

Hieronder enkele clausules die in de statuten/regelement kunnen voorkomen:

  • Verbod op onderhuur

Via Airbnb zal er bij de betaling automatisch een huurcontract worden opgesteld door het platform. Wanneer je het appartement zelf huurt, kan deze aldus niet verder onderverhuurd worden, ook niet via platformen zoals Airbnb.

  • Verbod op gebruik van appartementen voor toeristische doeleinden of vakantieverhuur

Deze clausule spreekt voor zich. Het (onder)verhuren van je appartement via Airbnb voor toeristische doeleinden is helaas niet mogelijk.

  • Private ruimten slechts voor residentieel gebruik / privébewoning

In principe is het verhuren via het type Airbnb niet toegestaan. Doordat het appartement telkens voor een korte periode is verhuurd aan toeristen, is er volgens de heersende rechtspraak immers geen sprake van “bewoning”. De verhuur voor langere termijn zou wel mogelijk zijn.

Het permanent, veelvoudig, kortstondig verhuren van je appartement op Airbnb is in elk geval uitgesloten. Het aanbieden van logies via Airbnb krijgt dan een commercieel karakter, wat in strijd is met de statuten.

  • Toch toelating vragen?

Wil je toch de mogelijkheid krijgen om je appartement of studio (beperkt) via Airbnb te verhuren, als de statuten dit ogenschijnlijk niet toelaten? Dan kan je de Vereniging van Mede-eigenaars vragen om er tijdens de Algemene Vergadering over te beslissen.

Deze beslissing moet met 4/5e meerderheid worden genomen en kan worden opgenomen in het Reglement van Mede-eigendom en zo opgelegd worden aan alle mede-eigenaars.

Stap 2: Bijkomende voorafgaande registratie noodzakelijk

Accommodaties die worden aangeboden via platformen zoals Airbnb, moeten voldoen aan enkele minimumvoorwaarden/vereisten voor toerisme, met name aangaande (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne.

Daarom zijn voorafgaande registraties steeds vereist bij instellingen die deze minimumvoorwaarden nagaan.  Dit is afhankelijk van de regio waarin het appartementsgebouw gelegen is:

  • Vlaanderen: verplichte online registratie bij Toerisme Vlaanderen
  • Brussel: verplichte registratie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid
  • Wallonië: verplicht online verklaring indienen bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme

Vragen over je statuten/reglement van mede-eigendom of hinder van veelvoudige Airbnbs in je appartementsgebouw? Wij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden.

tags