Recht voor ú

Lage-emissiezones: Geen handtekening? Geen boete!

De Lage-Emissiezones (LEZ) die men inmiddels in verschillende steden heeft ingevoerd, zorgde al voor de nodige frustraties bij menig bestuurder. Geen argument wordt geschuwd in de brieven aan de beboetingsambtenaar om de boete te herzien, vaak echter tevergeefs. In een recente uitspraak heeft een Politierechtbank geoordeeld dat één argument alvast gegrond is: het niet ondertekenen van het vaststellingsverslag.

Het vaststellingsverslag en de beboetingsambtenaar

Aan de rand van de Lage-Emissiezones zijn op meerdere plaatsen camera’s geplaatst die niet-reglementaire voertuigen via nummerplaatherkenning registreren. De gegevens die hierbij worden verzameld, worden vervolgens verzonden aan de bevoegde personeelsleden van de betrokken stad.

De stad kan aan bepaalde personeelsleden de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de LEZ-reglementering. Deze personeelsleden kunnen vervolgens een zogenaamd “verslag van vaststelling” opstellen, waarin de informatie van de inbreuk en de gegevens van de overtreder staan vermeld. Dit verslag wordt dan naar een beboetingsambtenaar verzonden.

De beboetingsambtenaar maakt daarna een aangetekend schrijven over aan de overtreder, waarbij deze in kennis wordt gesteld van het verslag van vaststelling en wordt aangemaand de administratieve geldboete te betalen.

Wat als het vaststellingsverslag niet werd ondertekend?

In een recente zaak tekende een bestuurder beroep aan bij de Politierechtbank tegen de beslissing van de beboetingsambtenaar. Hij stelde onder meer dat het verslag van vaststelling niet was ondertekend, waardoor de rechtbank de wettigheid van de sanctie niet kon controleren.

De rechtbank volgde het argument van de bestuurder en vernietigde de beslissing van de beboetingsambtenaar.

De rechtbank oordeelde dat het ondertekenen van het vaststellingsverslag een substantiële vormvoorwaarde uitmaakte, waarmee wordt aangetoond dat het verslag uitgaat van de bevoegde ambtenaar. Zonder handtekening, kon de rechtbank dus niet nagaan of diegene die het document opstelde wel degelijk de bevoegde persoon was.

Allen in opstand tegen de LEZ-boetes?

Vonnissen in België hebben geen precedentwerking, wat inhoudt dat andere rechters hierdoor niet gebonden zijn en in andere zin kunnen oordelen.

Niettemin kan het belang van deze uitspraak niet worden onderschat. De kans is uiteraard veel groter dat een administratieve sanctie met succes kan worden betwist als in een gelijkaardige zaak door een rechtbank reeds werd geoordeeld dat de sanctie nietig was.

Het is belangrijk niet alleen na te gaan of het verslag wel of niet ondertekend is, maar ook of de termijn om bezwaar of hoger beroep aan te tekenen niet verstreken is.

Na de eerste aangetekende brief van de beboetingsambtenaar heeft men 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen bij de beboetingsambtenaar. Indien de beboetingsambtenaar niet akkoord is met het bezwaar van de bestuurder, heeft men opnieuw een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank.

Slot

De wetgeving omtrent de Lage-Emissiezones is een kluwen van ingewikkelde en vaak technische regelgeving, waardoor de administratieve sancties vaak op weinig begrip kunnen rekenen.

Indien men een schrijven van de beboetingsambtenaar ontvangt waarin wordt gesteld dat een overtreding werd begaan, is het belangrijk alle documenten goed na te lezen én tijdig te reageren om de sanctie te betwisten.