Recht voor ú

Law & order in Antwerpen : de provincie-verordening gaat in werking

De Veiligheidsraad kondigde afgelopen weekend reeds verstrengde maatregelen aan naar aanleiding van de stijgende coronacijfers. Provincie Antwerpen gaat nog een stapje verder en legt het sociale leven voor 4 weken quasi stil.

Law

Wat werd nu juist vastgelegd in de Politieverordening voor het héle grondgebied van de Provincie Antwerpen?

– Avondklok: het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Er werd genuanceerd dat Antwerpenaren tijdens deze uren nog op reis mogen vertrekken en terugkeren.

– Mondneusmaskers. Iedereen boven 12 jaar is verplicht een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Een andere nuance is dat bij het sporten een mondmasker niet verplicht is als de besmetting zo goed als “nihil” is.

– Horeca:

o De cafés en restaurants sluiten om 23u. Te allen tijde moet er 1,5 meter tussen de gezelschappen zijn, tenzij een fysieke afscheiding de gezelschappen van elkaar kan scheiden.

o Het gezelschap aan tafel is beperkt tot een maximum 4 personen, behalve wanneer het leden van hetzelfde gezin zijn.

o Individuele registratie is verplicht, waarvan de gegevens 4 weken worden bijgehouden.

– Niet ‘funshoppen’: u dient naar de markt of winkel alleen te gaan, tenzij in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent. De duur van uw bezoek mag niet langer dan 30 minuten zijn. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

– Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

– Ploegsporten zijn toegelaten voor kinderen onder de 12 jaar mits begeleiding en beperkt tot een groep van 50 personen, Ook jongeren tussen 12-18 jaar mogen in groep sporten. Voor hen geldt de beperking van een groep van max 10 steeds dezelfde personen, tenzij in het kader van sportkampen. Voor volwassenen geldt ook de beperking tot maximum 10 van steeds dezelfde personen en enkel contactloos. Bij één-op-één-contactsporten is het dragen van een mondmasker verplicht.

Voor de meest getroffen gemeentes werd besloten dat er geen evenementen, feesten of kermissen zullen doorgaan.

 

Order

Omdat deze strenge maatregelen enkel maar zin hebben mits ze worden nageleefd, zal veel worden ingezet op de handhaving.

Zoals provinciegouverneur Cathy Berckx verklaarde: “Er is aan alle handhavers opgeroepen om deze maatregelen stringent en strikt na te leven. Niet alleen voor de algemene maatregelen maar ook voor deze lokale maatregelen. No mercy”.

Belangrijk hierbij is dat de sanctionering zal gebeuren via strafrechtelijke sancties en niet via GAS-boetes. Dit betekent dat u boetes riskeert van 206 EUR tot 1.600,00 EUR en zelfs een gevangenisstraf kan worden opgelegd van 8 tot 14 dagen. Wat houdt dit praktisch in? Dat bij overtreding in principe een Proces-Verbaal zal worden opgesteld en dit zal worden overgemaakt aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist dan of u onmiddellijk een boete moet betalen, of het PV wordt geseponeerd of u zal worden gedagvaard.

 

Rechtsbijstandsverzekering?

Indien u vragen heeft over een inbreuk op een coronamaatregel, raadpleeg dan gerust onze advocaten. Wij staan u graag bij met raad en daad.
In geval van een overtreding is het zeker nuttig om na te gaan of u zich voor de kosten van verdediging kan beroepen op een rechtsbijstandsverzekering. Wij onderzoeken voor u graag de mogelijkheden van eventuele tussenkomst van rechtsbijstand voor uw specifieke situatie.

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen.