Recht voor ú

Maak plaats voor de reddingsstrook vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zal in de file staan er volledig anders uitzien. Zodra er zich een file voordoet zal je voortaan altijd en preventief een vrije ruimte – de reddingsstrook – moeten laten.

Wat?

Dit betekent dat op een rijbaan met 2 rijstroken de bestuurders op de linkerrijstrook uiterst links uitwijken en de bestuurders op de rechterrijstrook uiterst rechts zodat er tussen hen een vrije “strook” ontstaat.

Op een rijbaan met 3 rijstroken moet de reddingsstrook ontstaan tussen de linker- en middenrijstrook. Dit betekent dat de voertuigen op de linkerrijstrook naar links uitwijken. Het verkeer op de uiterst rechter rijstrook moet eerst naar rechts uitwijken, zodat ook de voertuigen op de middenrijstrook rechts kunnen opschuiven.

Waar?

De verplichting geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom op elke rijbaan met minstens twee doorgaande rijstroken per rijrichting. Als je rijdt op een rijbaan met maar één rijstrook in elke rijrichting, volg je het eerder geldende principe: bij het horen van sirenes ga je zoveel mogelijk opzij om de prioritaire voertuigen door te laten.

Bij het vormen van de strook kunnen bestuurders eventueel gebruik maken van de pechstrook. Je mag daarentegen niet op de busstrook of een gesloten spitsstrook gaan staan.

Wanneer?

De huidige wet spreekt van “filevorming” als voorwaarde om preventief de reddingsstrook de vormen. Maar wat is nu exact “filevorming”? Logischerwijze zou je moeten uitwijken vóór je in de stilstaande file terechtkomt, aangezien je vanaf dat moment geen kant meer uit kan. Verdere verduidelijking werd door de wetgever echter niet gegeven.

Eventueel zou naar analogie kunnen worden gekeken naar de regel van “sterk vertraagd verkeer” die geldt bij het ritsen. Nochtans leert de ervaring dat ook deze regel niet voor alle bestuurders even duidelijk is… Men kan alleen hopen dat de praktijk verdere duidelijkheid brengt.

De reddingsstrook moet worden vrijgelaten tot de file is opgelost. Omdat prioritaire voertuigen soms in fases aanrijden, is het gevaarlijk om na een passage van de hulpdiensten opnieuw je normale plaats in te nemen.

Wie?

In de eerste plaats doelt deze nieuwe regel vooral op het gedrag van auto- en vrachtwagenbestuurders.

De huidige wet lijkt niet te verbieden dat ook motorrijders gebruik mogen maken van de reddingsstrook, zolang zij de weg ontruimen voor prioritaire voertuigen. Motorrijders mogen immers “filefilteren” tussen de linker- en middenrijstrook voor zover ze niet meer dan 20 km/u sneller rijden dan het andere verkeer.