Recht voor ú

Mag ik een voertuig besturen indien ik lijd aan een medische aandoening?

Een dodelijk ongeval eind augustus in Gent beroerde het land. Een vrachtwagen verloor de controle over zijn tankwagen, reed een fietsster aan en kwam verderop tot stilstand tegen een kantoorgebouw.

De fietsster overleefde het jammerlijke ongeval niet. Meteen rezen er vragen naar de toedracht van het ongeval.

Na onderzoek leek het er meer en meer op dat de bestuurder van de tankwagen de controle verloor door een epileptische aanval.

Eén week later vielen er 7 dodelijke slachtoffers te betreuren nadat een vrachtwagen inreed op een buurtbarbecue bij onze Noorderburen. Ook hier lijkt het er op dat de bestuurder een epileptische aanval achter het stuur kreeg.

Wat met de aansprakelijkheid indien een medische aandoening mee aan de basis ligt van een ongeval? Het antwoord is alleszins niet zo zwart-wit.

Wat bij vaststelling van een medische aandoening?

Ziektebeelden waarbij er een mogelijkheid bestaat van een aanval/toeval maken dat een bestuurder niet in staat is een voertuig te besturen. Indien de bestuurder van een voertuig dus wéét dat hij epilepsie heeft, dan mag hij in de regel geen voertuig besturen. Dit geldt niet alleen voor epilepsie maar voor verschillende medische aandoeningen (diabetes, ziekte van Parkinson, …). Dit wordt normaal gezien ook steeds meegedeeld door de behandelende arts.

In België zal veelal CARA (rijgeschiktheidscentrum) instaan voor de opvolging. Bij vaststelling van de medische aandoening, dient de bestuurder zich best te wenden tot CARA. Zij gaat de rijgeschiktheid van de betrokken persoon na en beslist of er eventuele aanpassingen aan het voertuig en en beperkingen aan het rijbewijs nodig zijn.

Indien er bijvoorbeeld sprake is van een stabiel ziektebeeld (meerdere jaren zonder aanval, …) kan het zijn dat de behandelende arts besluit tot de rijgeschiktheid van de bestuurder en dat de bestuurder – ondanks zijn medische aandoening – toch een voertuig mag besturen. In dat geval dient de bestuurder zich opnieuw te wenden tot CARA die een rijgeschiktheidsattest kan afleveren. Veelal zal de bestuurder wel nog aan strenge controles en opvolging onderworpen blijven. Dergelijke attesten zijn over het algemeen ook slechts één jaar geldig. Voor professionele bestuurders zal er zelfs een strengere regeling en opvolging gelden.

 

Aansprakelijkheid bij een ongeval

Wanneer een bestuurder wéét dat hij aan een medische aandoening lijdt die zijn rijgeschiktheid kan beïnvloeden en deze medische aandoening ligt aan de basis van het ongeval, dan is deze bestuurder zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk aansprakelijk.

De bestuurder kan dus door de Politierechtbank een straf opgelegd krijgen omdat hij niet geschikt was een voertuig te besturen (inbreuk op o.a. artikel 8.3 Wegcode). De rechtbank kan dan ook overgaan tot het vaststellen van de rijongeschiktheid van de bestuurder (artikel 42 Wegverkeerswet).

Dit is natuurlijk enkel indien de medische aandoening voor het ongeval werd vastgesteld. Het is immers denkbaar dat iemand voor het eerst een aanval krijgt achter het stuur. In dat geval kan de bestuurder niet vervolgd en gestraft worden door de Politierechtbank. De bestuurder kon immers niet weten dat hij aan dergelijke aandoening leed.

Het is wel mogelijk dat de bestuurder burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld: in dat geval is het wel de verzekeraar van het voertuig die de schade zal vergoeden. In sommige gevallen kan de bestuurder ook hier aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen indien hij overmacht kan bewijzen. Opnieuw zal hier het aansprakelijkheidsvraagstuk niet evident zijn en is het belangrijk om tijdig informatie in te winnen.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds per mail of telefonisch ons contacteren voor bijstand.

 

 

 

VACATURE

PARALEGAL
FINANCIEEL MEDEWERKER
ADVOCAAT ONROEREND GOED
……