Recht voor ú

Nieuwe verkeersregels op de baan?

U herinnert zich vast nog de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van begin dit jaar waardoor er strengere straffen gelden voor recidivisten (herhaling), het rijden zonder rijbewijs of vluchtmisdrijf en ook het alcoholslot werd ingevoerd. Niet enkel de bestraffing wordt onder de loop gelopen, maar ook de verkeersregels (wegcode) wil mobiliteitsminister François Bellot aanpakken én moderner maken.

Hij heeft hiertoe een voorstel ingediend dat verder zal worden besproken door de gewesten.

Wij geven u alvast een voorsmaakje van de eventuele aanpassingen:

 • een gelijktijdig groen licht voor alle fietsers op een kruispunt, terwijl alle overige bestuurders rood licht         hebben (naar het Antwerps voorbeeld van “vierkant groen”).
 •  de verplichte inschrijving en duidelijke regels voor het gebruik van Speed Pedelecs (onder meer minimum leeftijdsvereiste van 16 jaar, verplicht theoretisch en praktisch rijexamen en gebruik van een helm)
 •  de invoering van autovrije straten tijdens en in de omgeving van scholen
 • nieuwe verkeersborden: waarschuwingsborden voor mist of spoorvorming, borden die het gebruik van de carpoolstrook verduidelijken
 • de aanpassing van de afbeeldingen op verkeersborden naar genderneutrale tekeningen
 • enkel nog het verplicht gebruik van de vier knipperlichten na een verkeersongeval (en dus geen gevarendriehoek meer)
 • een maximale vastgestelde snelheid van 25 km/ uur voor segways, elektrische steppen en hoverboards
 • de officiële invoering van een reddingsstrook:
  links rijdende bestuurders moeten naar links uitwijken en rechts rijdende bestuurders naar rechts zodat er in het middel een reddingsstrook ontstaat voor hulpdiensten
 • de bevestiging van het verbod om in te halen aan kruispunten

 

U dient echter nog niet te vrezen voor al deze nieuwe regels, want deze nieuwe wegcode zal ten vroegste in 2021 in voege treden.